Hafan

Newyddion

18/10/2016 - 18:13
Mae mudiad iaith wedi croesawu'r buddsoddiad ychwanegol yn y Gymraeg a ddaw yn sgil bargen rhwng Plaid Cymru a'r Blaid Lafur ar y gyllideb gyhoeddwyd heddiw, gan alw am dargedu adnoddau ar ddysgu Cymraeg i weithwyr ym meysydd addysg a gofal...
14/10/2016 - 14:07
  Mae myfyrwyr Cell Pantycelyn wedi penderfynu gohirio protest ynghylch Pantycelyn yn dilyn cyfarfod cadarnhaol gydag uwch swyddogion Prifysgol Aberystwyth heddiw (14 Hydref). Roedd y myfyrwyr yn pryderu ynghylch yr ansicrwydd am ddyfodol y...
12/10/2016 - 13:43
Mae mam o Dalgarreg, Ceredigion wedi ei hethol fel Cadeirydd newydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn dilyn cyfarfod cyffredinol blynyddol y mudiad dros y penwythnos   Cafodd Heledd Gwyndaf ei geni ym Mangor a threulio cyfnod ym...
11/10/2016 - 14:49
38% o ddisgyblion yr ynys yn derbyn addysg ail iaith yn bryder medd ymgyrchwyr  Mae ymgyrchwyr wedi cyflwyno coeden i gyngor Sir Fôn yn Llangefni gan alw ar i'r awdurdod lleol 'blannu'r hedyn ar gyfer twf yr iaith yn ei...
30/09/2016 - 11:08
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu cyhoeddiad Alun Davies y bydd cymwysterau Cymraeg "ail iaith" yn cael eu dileu erbyn 2021, gan sefydlu un cymhwyster cyfun yn ei le. Gan ymateb i gwestiwn gan Siân Gwenllïan AC ddoe,...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

22/10/2016 - 13:30
  Taith gerdded (2 / 2.5 awr) o gwmpas canol Caerdydd yng nghwmni Dylan Foster Evans a Jon Gower. Cwrdd tu allan i'r Hen Lyfrgell am 13....
02/11/2016 - 19:00
Cyfarfod Cell Caerdydd 7pm, Nos Fercher, 2il Tachwedd Tafarn y Cornwall, Trelluest (Grangetown) Am ragor o wybodaeth: de@cymdeithas.cymru / 02920...