Hafan

Newyddion

24/11/2016 - 10:20
Mae’r Archesgob Barry Morgan ymysg dros ddwsin o enwogion sydd wedi galw ar Gyngor Caerdydd i ymrwymo i agor deg ysgol gynradd Gymraeg newydd ar draws y brifddinas dros y pum mlynedd nesaf. Mewn llythyr agored i’r wasg, mae’r enwau...
21/11/2016 - 21:06
Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi dweud ei bod yn disgwyl i Lywodraeth Prydain gyhoeddi cynnydd yng nghyllideb S4C dros yr wythnosau nesaf o ganlyniad i ddatganiad Hydref y Canghellor ddydd Mercher yma. Rhwng 2010 a 2015, gwnaed toriadau o 40% i...
15/11/2016 - 18:08
Wrth ddathlu datganiad Kirsty Williams fod rhagdyb i fod yn y dyfodol yn erbyn cau ysgolion pentrefol, mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar arweinwyr Llywodraeth Leol i ymateb yn gadarnhaol, ac i "ddal ar y cyfle" i gyfrannu at barhad ein...
14/11/2016 - 10:11
Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi datgan cefnogaeth i frwydr y genedl Sioux yn erbyn pibell olew yn yr Unol Daleithiau ac wedi annog eu cefnogwyr i ariannu'r ymgyrch.    [Cyfrannwch at ymgyrch y Sioux drwy...
07/11/2016 - 19:07
Angen clustnodi hanner yr arian ar gyfer prosiectau Cymraeg eu hiaith medd Cymdeithas  Mae Llywodraeth Cymru wedi cael ei beirniadu'n hallt gan fudiad iaith am fuddsoddi ddim ond £40,000 yn ffilmiau Cymraeg ers 2011 tra'n gwario...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

06/12/2016 - 09:15
09:15yb tan 11:30yb, dydd Mawrth, 6ed Rhagfyr  Ystafell 21, Tŷ Hywel, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd
19/12/2016 - 18:30
19eg Rhagfyr, 6:30yh Cyfarfod grŵp ymgyrch addysg Yn swyddfeydd y Gymdeithas yn Aberystwyth a Llanfihangel-ar-Arth neu dros gyswllt we - cysylltwch...
10/01/2017 - 19:00
Tafarn y Queen's, Caerfyrddin
28/01/2017 - 10:00
Llyfrgell Caerfyrddin Sut mae'r Farchnad a Datblygiadau Tai'n effeithio ar eich cymuned chi ? Dewch â'ch hanes a thystiolaeth i...