Carwyn Jones, Ymddiswyddwch! Y Bil Cynllunio yn anwybyddu'r Gymraeg

Anfonwch yr ebost isod at Carwyn Jones er mwyn gofyn iddo sefyll lawr o'i gyfrifoldebau dros y Gymraeg yng nghabinet Llywodraeth Cymru gan nad yw'r Gymraeg yn ganolog i'w Fil Cynllunio. Darllenwch mwy o'r cefndir yma.

Os hoffech anfon neges wedi ei geirio'n wahanol, ebostiwch: carwyn.jones@cymru.gsi.gov.uk

Os byddwch yn defnyddio'r ffurflen, bydd yr ebost yn mynd at y Prif Weinidog ynghyd â'ch Aelodau Cynulliad lleol.

Testun : Bil Cynllunio - ymddiswyddwch
Neges :

Annwyl Brif Weinidog (cc. fy AC'au lleol),

Yn dilyn eich methiant i roi lle canolog i'r Gymraeg yn y Bil Cynllunio, rwyf yn galw arnoch i sefyll lawr o'ch cyfrifoldebau dros y Gymraeg yng nghabinet Llywodraeth Cymru. 

Mae angen i’r Bil Cynllunio drafft gael ei ail-lunio yn llwyr i adlewyrchu buddiannau cymunedau Cymru yn hytrach nag efelychu ac atgyfnerthu system Lloegr-ganolig sy’n gweithredu yn erbyn lles y Gymraeg, yn erbyn yr amgylchedd, ac yn groes i’r agenda trechu tlodi.

Gobeithio y byddwch ail-ystyried y Bil ac yn mabwysiadu syniadau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg (cymdeithas.org/cynllunio) cyn i'r Bil gael ei basio yn derfynol, gan gynnwys gwneud effaith ar yr iaith yn rheswm statudol dros wrthod neu ganiatáu datblygiadau, a gosod anghenion lleol fel sail i'r system gynllunio yn hytrach na thargedau tai wedi eu gosod o Gaerdydd. 

Eich manylion