Ceredigion

Penwythnos Ymgyrchu Tresaith

13/04/2018 - 18:00

Penwythnos Ymgyrchu Tresaith
Nos Wener 13eg Ebrill - dydd Sul 15fed Ebrill
Canolfan Tresaith, Ceredigion

https://www.facebook.com/events/332261397267472/ 


Ympryd myfyriwr dros bwerau darlledu yn dechrau

Wrth i fyfyriwr yn Aberystwyth ddechrau ymatal rhag bwyta heddiw (dydd Mawrth, 20fed Chwefror) am gyfnod o saith diwrnod, mae mudiad iaith wedi galw ar i Aelodau Cynulliad gefnogi datganoli pwerau darlledu i Gymru 

Ffermwr i fynd heb fwyd am wythnos dros ddatganoli pwerau darlledu i Gymru

Mae myfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi cyhoeddi ei fod yn mynd i fynd heb fwyd am saith niwrnod er mwyn pwyso am ddatganoli pwerau darlledu i Gymru.   

Mae Elfed Wyn Jones yn 20 mlwydd oed a chafodd ei fagu ar y fferm deuluol yn Nhrawsfynydd yng Ngwynedd. Mi fydd yn dechrau ei ympryd ar ddydd Mawrth wythnos nesa (20fed Chwefror) ac mi fydd yn para tan y dydd Mawrth dilynol.   

Cyfarfod rhanbarth Ceredigion

25/01/2018 - 19:30

Llanina Arms, Llanarth

Am ragor o wybdoaeth cysylltwch - post@cymdeithas.cymru / 01970 624501

Noson yng Nghwmni Tecwyn Ifan

27/01/2018 - 20:00

Bar y Seler, Aberteifi

Tocynnau - £6.50 o flaen llaw yma neu wrth y drws ar y noson

Mwy o wybodaeth - bethan@cymdeithas.cymru

Gig Geraint Lovgreen

09/12/2017 - 20:00

Bar y Seler, Aberteifi

Mae tocynnau'n £7 ac ar werth YMA neu cysylltwch am docyn gostyngol i'r di-waith - bethan@cymdeithas.cymru

Ffrae iaith Greggs – mudiad yn gofyn am gyfarfod â'r cwmni

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ysgrifennu at Brif Weithredwr cwmni Greggs gan ofyn am gyfarfod i drafod eu polisi iaith, yn dilyn honiadau am sylwadau rhagfarnllyd gan aelod o staff.  

Cell Gogledd Ceredigion

21/09/2017 - 19:30

Swyddfa Cymdeithas yr Iaith, Y Cambria - Aberystwyth

Byddwn ni'n trafod archfarchnadoedd, ysgolion lleol a digwyddiadau cymdeithasol.

Mwy o wybodaeth - bethan@cymdeithas.cymru / 01970 624501

Cyfarfod Blynyddol rhanbarth Ceredigion

05/09/2017 - 19:30

Tafarn y Vale yn Felinfach

Pwyntiau trafod i ddilyn ond gan mai cyfarfod blynyddol fydd hwn byddwn ni’n ethol swyddogion y rhanbarth am y flwyddyn. Y swyddogion stdd angen fydd Cadeirydd, Is-gadeirydd, Trysorydd ac Ysgrifennydd. Cysylltwch am ragor o wybodaeth am y swyddi.

Dyfodol Astudiaethau Celtaidd yn Aberystwyth - Pryderon Cymdeithas

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi galw ar Brifysgol Aberystwyth i beidio â dileu tair swydd yn Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd. Mewn llythyr at yr Is-Ganghellor Elizabeth Treasure mae'r Gymdeithas yn nodi y byddai colli'r swyddi hyn yn groes i ddyletswyddau cendlaethol a rhyngwladol y Brifysgol.