Clwyd

Cyfarfod Cell Wrecsam

22/01/2018 - 19:00

Croeso i bawb - byddwn yn Saith Seren am 7yh ar ns Lun y 22ain o Ionawr i drafod trefnu penwythnos dysgwyr yn yr ardal, ein ymgyrchoedd lleol a llawer mwy!

Ysgol Gymraeg newydd i Wrecsam

Anfonwch yr e-bost isod fel ymateb i ymgynghoriad Cyngor Sir Wrecsam ermwyn cefnogi eu cynlluniau i agor ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg o fis Medi 2019.

Cyfarfod Cell Wrecsam

27/11/2017 - 19:00

Bydd Cell Wrecsam yn cwrdd yng Nghanolfan Gymraeg Wrecsam, Saith Seren ar nos Lun y 27fed o Dachwedd am 7yh.

Y cyfeiriad: 18 Stryd Caer, Wrecsam, LL13 8BG

Croeso i bawb! Cysylltwch a gogledd@cymdeithas.cymru am ragor o wybodaeth.

Made in North Wales TV – 3% Cymraeg

Mae ymgyrchwyr iaith wedi cwyno'n ffurfiol i Ofcom am y diffyg Cymraeg a ddarlledir ar y sianel deledu newydd 'Made in North Wales TV'.   

Cefnogi Cynddelw

Anfonwch yr ebost isod at ymgynghoriad Cyngor Wrecsam er mwyn cefnogi'r alwad i newid Ysgol Cynddelw i fod yn ysgol cyfrwng Cymraeg yn hytrach na dwy ffrwd.
 
Bydd copi o'ch ebost yn mynd at swyddfa Cymdeithas yr Iaith hefyd, ac mae'n bosib y cysylltwn ni â chi ynghylch ein hymgyrchoedd.

Ysgol Pentrecelyn: angen newidiadau cenedlaethol medd Cymdeithas

26,581 o blant yn cael eu hamddifadu o'r Gymraeg bob blwyddyn

Mae mudiadau ymgyrchu wedi dod ynghyd ar faes Eisteddfod yr Urdd heddiw (1pm, Dydd Mercher, 1af Mehefin) er mwyn tynnu sylw at y degau o filoedd o blant sy'n cael eu hamddifadu o fedru'r Gymraeg bob blwyddyn oherwydd y gyfundrefn addysg.

Toriadau i Twf: angen adfer gwasanaeth cenedlaethol

Daeth

Gig Rhedeg i Paris

03/06/2016 - 19:00

Tocynnau ar y drws - dewch yn fuan!

 

Y FFUG
WELSH REBEL OUTPOST*
IAN RUSH
MADFALL RHEIBUS

7pm, Nos Wener, Mehefin 3ydd
Cwb Pêl Droed y Fflint

*yn perfformio LP cyntaf Yr Anrhefn 'Defaid, Skateboards a Wellies' yn cynnwys cyn-aelodau o'r Anrhefn Rhys Mwyn a Siôn Maffia.