Clwyd

Cludiant Ysgol Sir y Fflint – croesawu penderfyniad

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu penderfyniad cabinet Cyngor Sir Fflint i beidio â bwrw ymlaen gydag ymgynghoriad i ddileu’r ddarpariaeth gludiant am ddim i ysgolion cyfrwng Cymraeg.   

Cyfarfod Rhanbarth Glyndwr

05/07/2018 - 19:00

Croeso i bawb!

Byddwn yn trafod ymgyrchoedd yn ardal y Wyddgrug yn ogystal a'r rhanbarth yn ehangach am 7 yn Tafarndy'r Wyddgrug (Mold Alehouse), Yr Wyddgrug, CH7 1AL

Cyfarfod Cell Wrecsam

02/07/2018 - 19:00

Croseo i bawb i gyfarfod Cell Wrecsam am 7yh yn Saith Seren (LL13 8BG), Wrecsam.

Cyfarfod Cell Wrecsam

21/12/2017 - 19:00

Oherwydd gŵyl y banc a hanner tymor ar y bedwerydd dydd Llun, mi fydd cyfarfod nesaf Cell Wrecsam am 19:00 dydd Llun 21ain o Fai yng Nghanolfan Gymraeg Wrecsam, Saith Seren.

31ain o Fai yw dyddiad cau ymateb i ymgynghoriad Cyngor Wrecsam ar eu cynllun datblygu lleol. Rydym yn bwriadu cael drafft o'n hymateb at ei gilydd i'w drafod ar 21ain o Fai, felly mi fydd yn gyfarfod pwysig.

Bil Treth Cyngor Wrecsam - Tegwch i'r Gymraeg

Mae Cyngor Wrecsam wedi parhau i anfon biliau treth Cyngor sy'n trin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg mewn sawl ffordd.

Digon yw digon!

Anfonwch neges yn gwrthod talu'r treth cyngor nes eich bod yn derbyn bil newydd sy'n cydymffurfio â safonau Cymraeg y Cyngor.

Hanes methiannau a difaterwch at drethdalwyr, y gyfraith a'r Ombwdsmon

Addysg Gymraeg i Bawb – pam amddifadu 80% o blant o'n hiaith?

24/03/2018 - 12:30

Lleoliad: Pafiliwn Llangollen,
Llangollen LL20 8SW

Amser: 12:30pm, dydd Sadwrn, 24ain Mawrth 2018

Llŷr Gruffydd AC (Ysgrifennydd Cabinet yr Wrthblaid dros Addysg), Elaine Edwards (Ysgrifennydd Cyffredinol, UCAC), Mirain Roberts (Cymdeithas yr Iaith) a'r Cynghorydd Mair Rowlands (Dirprwy Arweinydd, Cyngor Gwynedd)  

Cyfarfod Cell Wrecsam

22/01/2018 - 19:00

Croeso i bawb - byddwn yn Saith Seren am 7yh ar ns Lun y 22ain o Ionawr i drafod trefnu penwythnos dysgwyr yn yr ardal, ein ymgyrchoedd lleol a llawer mwy!

Ysgol Gymraeg newydd i Wrecsam

Anfonwch yr e-bost isod fel ymateb i ymgynghoriad Cyngor Sir Wrecsam ermwyn cefnogi eu cynlluniau i agor ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg o fis Medi 2019.

Cyfarfod Cell Wrecsam

27/11/2017 - 19:00

Bydd Cell Wrecsam yn cwrdd yng Nghanolfan Gymraeg Wrecsam, Saith Seren ar nos Lun y 27fed o Dachwedd am 7yh.

Y cyfeiriad: 18 Stryd Caer, Wrecsam, LL13 8BG

Croeso i bawb! Cysylltwch a gogledd@cymdeithas.cymru am ragor o wybodaeth.