Gwynedd Mon

Adeiladu cannoedd o dai ar stondin y Llywodraeth – protest

Brwydr yn erbyn Cynllun Datblygu Lleol Gwynedd-M&ocirc

'£60 miliwn o hwb i ddarlledu Cymru' drwy'i ddatganoli – ymchwil

Bydd modd gwario dros £60 miliwn yn fwy ar ddarlledu cyhoeddus a sefydlu tair sianel deledu a thair gorsaf radio Cymraeg, os caiff y pwerau eu datganoli i Senedd Cymru, yn ôl ymchwil a gyhoeddwyd ar faes yr Eisteddfod heddiw.    

Ymateb i'r Ddeddf Iaith Newydd: 'Cam mawr yn ôl'

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi beirniadu'n hallt gynigion Llywodraeth Cymru i ddiwygio Mesur y Gymraeg a gyhoeddwyd heddiw. 

Sports Direct: Galw ar Gomisiynydd y Gymraeg i ymchwilio

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cysylltu â Chomisiynydd y Gymraeg er mwyn gofyn am ymchwiliad i bolisi Sports Direct o wahardd defnydd y Gymraeg.

Dywedodd Manon Elin, cadeirydd grŵp hawl Cymdeithas yr Iaith:

Pasio Cynllun Datblygu Lleol: 'bydd protestio fel canlyniad'

Yn dilyn penderfyniad cynghorwyr Ynys Môn i gymeradwyo cynllun datblygu lleol heddiw,

Steddfod: Cartref newydd i'r Gorlan ar faes gwersylla Cymdeithas

Mae'r Gorlan, elusen sy'n darparu gwasanaeth ymarferol a gofal bugeilio gan wirfoddolwyr i eisteddfotwyr ers yr 1980au, wedi dod o hyd i gartref newydd ar faes gwersylla Cymdeithas yr Iaith ar Fferm Penrhos, Bodedern ar gyfer yr Eisteddfod yn Ynys Môn eleni.

Apêl i gynghorwyr Gwynedd wrthod y Cynllun Datblygu Lleol

Mae mudiad iaith wedi annog cynghorwyr Gwynedd i fod yn 'ddewr' a 'rhoi'r Gymraeg cyn unrhyw blaid' drwy wrthod cynllun i adeiladu wyth mil o dai, cyn cynnal protest heddiw ar ddiwrnod y bleidlais 

Rali: Atal 8,000 o dai

28/07/2017 - 13:15

Siambr y Cyngor Caernarfon

Siaradwyr yn cynnwys: Menna Machreth, Angharad Tomos, Ieu Wyn ac eraill

Dewch draw i gydsefyll mewn gwrthwynebiad.

 

RHESYMAU DROS WRTHOD MABWYSIADU CYNLLUN DATBLYGU LLEOL AR Y CYD GWYNEDD A MÔN