Gwynedd Mon

Apêl i gynghorwyr Gwynedd wrthod y Cynllun Datblygu Lleol

Mae mudiad iaith wedi annog cynghorwyr Gwynedd i fod yn 'ddewr' a 'rhoi'r Gymraeg cyn unrhyw blaid' drwy wrthod cynllun i adeiladu wyth mil o dai, cyn cynnal protest heddiw ar ddiwrnod y bleidlais 

Rali: Atal 8,000 o dai

28/07/2017 - 13:15

Siambr y Cyngor Caernarfon

Siaradwyr yn cynnwys: Menna Machreth, Angharad Tomos, Ieu Wyn ac eraill

Dewch draw i gydsefyll mewn gwrthwynebiad.

 

RHESYMAU DROS WRTHOD MABWYSIADU CYNLLUN DATBLYGU LLEOL AR Y CYD GWYNEDD A MÔN

Pob tocyn wedi ei werthu! Bryn Fôn, Calfari, Y Chwedlau, Sophie Jayne

05/08/2017 - 19:30

Mae pob tocyn wedi ei werthu ar gyfer y noson arbennig hon. Beth am brynnu tocyn ar gyfer ein hadloniant arall yn yr Eisteddfod tra eu bod ar gael?

Wedi talu am docyn eisoes? Gwelwn ni chi yno! Dyma'r manylion:

Bryn Fôn a'r Band, Calfari, Y Chwedlau, Sophie Jayne, Dilys DJ

Nos Sadwrn, 5ed Awst 2017. Drysau am 7:30

Fferm Penrhos, Bodedern LL65 3TA

Hysbyseb Swydd: Swyddog Maes y Gogledd

Swyddog Maes y Gogledd - Cymdeithas yr Iaith

Mewn cyfnod gwleidyddol cyffrous, dyma eich cyfle chi i wneud gwahaniaeth go iawn drwy weithio i Gymdeithas yr Iaith Gymraeg. Cewch roi eich brwdfrydedd a'ch sgiliau trefnu ar waith i alluogi ymgyrchoedd a fydd yn cryfhau'r Gymraeg a chymunedau yng ngogledd Cymru.

366 tŷ ym Mangor - penderfyniad pwy?

11/08/2017 - 14:00

366 tŷ ym Mangor - penderfyniad pwy?

2yp, Dydd Gwener 11fed o Awst, Stondin y Gymdeithas

Siaradwyr: Menna Machreth, Osian Owen, Cyng. Elin Walker Jones ac Ieu Wyn

Derbyniad caws a gwin i aelodau a chelloedd y Gymdeithas

10/08/2017 - 17:00

Derbyniad caws a gwin i aelodau a chelloedd y Gymdeithas

5yp, Dydd Iau 10fed Awst, Stondin y Gymdeithas

Croeso i bawb!

Datganoli darlledu - Boicotio’r Ffi Drwydded

10/08/2017 - 14:00

Datganoli darlledu - Boicotio’r Ffi Drwydded

2yp, dydd Iau 10fed Awst, Stondin y Gymdeithas

Siaradwyr: Angharad Tomos, Heledd Gwyndaf ac eraill