Morgannwg Gwent

Dros 150 yn Rali Merthyr ‘eisiau byw yn Gymraeg’

Daeth dros 150 o gefnogwyr y Gymraeg ynghyd mewn rali Cymdeithas yr Iaith i godi llais am ganlyniadau'r Cyfrifiad ym Merthyr Tudful heddiw (11yb, Dydd Sadwrn, 5ed Ionawr).

CodLeanne Woododd y dorf arwyddion yn dweud 'dwi eisiau byw yn Gymraeg'’ a rhannwyd copïau o’i ‘maniffesto byw’ sydd yn cynnwys dros ugain o bolisïau gyda’r nod o gynyddu’r defnydd a’r nifer o siaradwyr Cymraeg.

Cyfarfod Rhanbarth Morgannwg Gwent

07/01/2013 - 19:30

Cyfarfod Rhanbarth Morgannwg Gwent - Tafarn Owain Glyndwr, Caerdydd, CF10 1GL

Dewch i drafod a threfnu gwaith y rhanbarth. Yn sgil canlyniadau'r cyfrifiad mae mwy o angen nag erioed i ni ymuno yn y gwaith o sicrhau dyfodol ystyrlon i'r iaith Gymraeg.

Cyfarfod Rhanbarth Morgannwg Gwent

03/12/2012 - 19:30

Cyfarfod Rhanbarth Morgannwg Gwent yng Nghlwb y Bont, Pontypridd

Dewch i drafod ymgyrchoedd y Rhanbarth a'n Rali Cymunedau 'Cefnogi'r Cynnydd'. Croeso i aelodau hen a newydd

am ragor o fanylion cysylltwch a jamie@cymdeithas.org

Noson o Ganu a Chymdeithasu

23/11/2012 - 20:00

Clwb y Bont, Pontypridd - Ymunwch a Grwp Chwarae Teg i Ferthyr am noson o ganu a chymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg

Mynediad am ddim.

Cyfarfod Cell Caerdydd gyda'r Cyng. Huw Thomas

12/12/2012 - 19:30

Cyfarfod Cell Caerdydd - Fe fydd y Cynghorydd Huw Thomas yn ymweld a'r cyfarfod i drafod ei weledigaeth ef am y Gymraeg yng Nghaerdydd.

19:30, yn Nhy'r Cymry, 11 Heol Gordon, Y Rhath, Caerdydd, CF24 3AJ

Croeso i aelodau lleol a thu hwnt

Rhagor o wybodaeth: jamie@cymdeithas.org

Cyfarfod Cell Prifysgol Caerdydd

19/11/2012 - 17:30

Dewch i drafod rol Cymdeithas yr Iaith o fewn y prifysgol ac i gynorthwyo gyda trefni ymgyrchoedd. Croeso i aelodau ac i ddarpar aelodau.

Lleoliad i'w gadarnhau

Fforwm Agored - Gwasanaethau Cymraeg a'r Awdurdodau Lleol

12/11/2012 - 19:00

Fforwm Rhanbarthol - Gwasanaethau Cymraeg a'r Awdurdodau Lleol

Canolfan Dinesig Pont-y-pŵl, NP4 6YB

Dewch i drafod ymrwymiad y Cynghorau at yr Iaith Gymraeg a sut allwn sicrhau well gwasanaethau i siaradwyr a dysgwyr Cymraeg. Rydym wedi gwahodd swyddogion o Gyngor Torfaen i drafod ei weledigaeth nhw.

Croeso i bawb.

Dilynir y fforwm gan Gyfarfod Rhanbarth Morgannwg Gwent.

Cyfarfod Cell Blaenau Gwent a Chaerffili

20/11/2012 - 19:00

Cynhelir cyfarfod Cell Caerffili a Blaenau Gwent Cymdeithas yr Iaith am 7yh, Nos Fawrth Tachwedd 20fed yn Nhafarn Y Picture House, Stryd y Farchnad, Glyn Ebwy, NP23 6HP .

Gofynnir i bob aelod lleol wneud ymdrech i fynychu'r cyfarfod, ac mae croeso i gefnogwyr nad ydynt yn aelodau ddod hefyd.

Os oes gennych unrhyw beth penodol yr hoffech ei drafod, cysylltwch â mi ar barry@cymdeithas.org neu 07815 134622.

Cyfarfod Cell Blaenau Gwent a Chaerffili

16/10/2012 - 19:00

Cyfarfod Cell Blaenau Gwent a Chaerffili - Tafarn y Sirhowy, Coed Duon cysylltwch a barry@cymdeithas.org am ragor o fanylion

Cyfarfod 'Chwarae Teg i Ferthyr'

22/10/2012 - 18:30

Cyfarfod Grwp 'Chwarae Teg i Ferthyr - Gwesty'r Imperial, Pontmorlais, Merthyr Tudful. Croeso i holl aelodau'r Gymdeithas. Byddwn yn trafod yr hyn sy'n effeithio ar y Gymraeg ym Merthyr a mynnu chwarae teg i siaradwyr a dysgwyr Cymraeg yr ardal.