Morgannwg Gwent

Addysg i bawb? Trafod heriau i'r Gymraeg yn y brifddinas.

02/07/2017 - 14:30

Addysg i bawb? Trafod heriau i'r Gymraeg yn y brifddinas.

2:30pm, dydd Sul, 2 Gorffennaf

Yurt 'Byw yn y Ddinas', Maes Tafwyl, Caerdydd

Yn rhan o ymgyrch Cymdeithas yr Iaith yng Nghaerdydd yn galw ar y cyngor i agor deg ysgol gynradd Gymraeg erbyn 2022, bydd y grŵp yn cynnal sgwrs yn trafod yr hyn sy'n atal cynnydd cyflymach ym myd addysg cynradd Caerdydd.

Siaradwyr:

Ymgyrchwyr iaith Māori ar daith yng Nghymru

Mae ymgyrchwyr a hyrwyddwyr yr iaith Māori o’r grwp Te Panekiretanga o te Reo (Ysgol am Ragoriaeth Iaith) o Aotearoa, Seland Newydd wedi ymweld ag Eisteddfod yr Urdd heddiw (dydd Mawrth, 30ain Mai) fel rhan o’u taith i ymweld â chymunedau iaith bychain ar draws Ewrop.

Addysg cyfrwng Cymraeg i'r mwyafrif erbyn 2030 er mwyn cyrraedd y filiwn - ymchwil

Bydd rhaid i'r mwyafrif o blant gael eu haddysgu mewn ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg erbyn 2030 er mwyn cyrraedd targed Llywodraeth Cymru, sef bod miliwn o siaradwyr yr iaith erbyn canol y ganrif, yn ôl gwaith ymchwil mudiad iaith. 

Cyfarfod Cell Caerdydd

07/06/2017 - 19:00

 

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd ar nos Fercher 7 Mehefin am 7 o’r gloch yn nhafarn y Cornwall, Trelluest (Grangetown).

 

Am ragor o wybodaeth - de@cymdeithas.cymru / 02920 486469

Iechyd meddwl a'r Gymraeg

02/06/2017 - 14:00

2yp, dydd Gwener, 2 Mehefin

Stondin Cymdeithas yr Iaith

Lansiad gwefan meddwl.org, trafodaeth ar iechyd meddwl dan ofal Amser i Newid Cymru, a darlleniad o’r gyfrol ‘Gyrru Drwy Storom.’

‘Amrywiaeth Ieithyddol - Un gwreiddyn dan y canghennau’

30/05/2017 - 14:00

2yp, dydd Mawrth 30ain Mai

Stondin Cymdeithas yr Iaith

Eisteddfod yr Urdd, Penybont

Siaradwyr a Pherfformwyr:

Timoti Karetu a’r grwp Te Panekiretanga o Te Reo

Gwilym Bowen Rhys

Aneirin Karadog

Cyrraedd y Miliwn trwy Gynllunio Addysg - Rhaid Rhoi’r Darnau yn eu Lle

29/05/2017 - 13:00

 

1yp, dydd Llun, 29ain Mai

Stondin Llywodraeth Cymru

Gyda Heledd Gwyndaf ac eraill

Cyfarfod Cell Caerdydd

09/05/2017 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesa Cell Caerdydd am 7pm, nos Fawrth 9fed Mai yn nhafarn y Cornwall, Stryd y Cornwall, Trelluest (Grangetown).

de@cymdeithas.cymru / 02920 486469