Morgannwg Gwent

Cyfarfod Celloedd Dwyrain Gwent

10/10/2016 - 18:30
Bydd cyfarfod nesaf Celloedd Dwyrain Gwent yn digwydd ar nos lun y 10fed o Hydref am 6:30 yh yng ngwesty'r Parkway. Noder ni fydd cyfarfod yn mis Medi. Croeso i bawb i'r cyfarfod - mae bethwmbreth i'w drafod!

Cyfarfod Cell Caerdydd

Bydd cyfarfod nesaf Cell Caerdydd yn y Mochyn Du ar nos Fercher y 14eg o fis Medi am 6:00yh. Bydd nifer o faterion i'w trafod o ymgyrchedd lleol i'r posibiliad o drefnu nosweithiau adloniant yn y ddinas. Croeso cynnes i bawb, edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno.

Hysbyseb Swydd: Swyddog Maes Morgannwg-Gwent

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, gweithgar a threfnus fydd yn gyfrifol am ysbrydoli a hwyluso gweithgaredd gwirfoddol, annibynnol gan gelloedd a rhanbarthau, gan sicrhau bod y frwydr dros gryfhau'r Gymraeg yn digwydd yn y de.

Ehangu Awdurdod S4C i wasanaeth ar-lein a mwy o sianeli teledu?

Dylai Awdurdod S4C fod yn gyfrifol am ragor o sianeli teledu, gorsafoedd radio a phlatfformau ar

Nos Fercher yr Eisteddfod - Ffilm a thrafodaeth

Nos Fercher, Awst 3ydd 2016 - 7:30yh ymlaen

Noson arbennig yn Nghlwb Pêl Droed y Fenni, lleoliad gigs a gwersylla Cymdeithas yr Iaith.

Ffilm a thrafodaeth i'w gadarnhau... rhagor o fanylion yn fuan!

Clwb Pêl Droed y Fenni (Stadiwm Pen-y-Pound) NP7 7RP

Cyfarfod Cell Caerffili a Blaenau Gwent

13/06/2016 - 19:00

Dewch i gyfarfod Cell Caerffili a Blaenau Gwent Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ar yr 13fed o Orffenaf yma yng Nghaerffili.

Byddwn yn cwrdd yn nhafarn y Malcom Uphill, 87–91 Stryd Caerdydd, Caerffili, CF83 1FQ am 7yh.Croeso i bawb!

Miliwn i Ysbrydoli’r Byd - Gweithdai Rhyngwladol

01/08/2016 - 14:00

Dydd Llun, 1 Awst

Uned y Gymdeithas

Cyfarfod Pwyllgor Gigs CYI 'Steddfod Y Fenni

04/07/2016 - 19:00

Bydd y cyfarfod yn Stadiwm Pêl Droed, Pen-y-pound, Y Fenni NP7 7RP

Byddwn yn trafod y mis olaf o drefnu ar gyfer gigs 'Steddfod Cymdeithas. Croeso i bawb!