Morgannwg Gwent

Cyfarfod Pwyllgor Gigs CYI 'Steddfod Y Fenni

04/07/2016 - 19:00

Bydd y cyfarfod yn Stadiwm Pêl Droed, Pen-y-pound, Y Fenni NP7 7RP

Byddwn yn trafod y mis olaf o drefnu ar gyfer gigs 'Steddfod Cymdeithas. Croeso i bawb!

Cyfarfod Celloedd Dwyrain Gwent

11/07/2016 - 18:30

Byddwn yn cwrdd am 6.30yh ar yr 11/7/16 yng Ngwesty'r Parkway, Cwmbran i drafod ymgyrchoedd hawliau yn yr ardal ag yr ymgyrch i Gymreigio Friars Walk yn ogystal a llawer mwy.

 

 

Addysg Gymraeg i bawb - Dyma'r Cyfle!

05/08/2016 - 14:00

Addysg Gymraeg i bawb - Dyma'r Cyfle!

Dydd Gwener, 5 Awst, 2pm

Uned y Gymdeithas

Y Prifardd Mererid Hopwood, Fflur Elin (Llywydd, Undeb Myfyrwyr Cymru) a Toni Schiavone (Cymdeithas)

S4C - Sianel Pwy?

04/08/2016 - 14:00

S4C - Sianel Pwy?

2pm, Dydd Iau, 4 Awst

Pabell y Cymdeithasau 1

 

Cyfarfod cyhoeddus i drafod adolygiad Llywodraeth Prydain o S4C yn 2017, gan gynnwys mentrau digidol newydd posib a materion cynnwys megis polisi is-deitlau'r sianel

 

Huw Jones (Cadeirydd, S4C)

Jamie Bevan (Cadeirydd, Cymdeithas yr Iaith)

Miliwn yn gweithio yn Gymraeg - Trafodaeth Iaith a Gwaith

03/08/2016 - 14:00
2pm, Dydd Mercher, 3 Awst
Uned y Gymdeithas
Adam Price AC, Menna Jones (Antur Waun Fawr), Meleri Davies (Ynni Ogwen), a Tamsin Davies (Cymdeithas)

Hawliau i'r Miliwn - Bancio yn Gymraeg

02/08/2016 - 14:00
2pm, Dydd Mawrth, 2 Awst
Uned y Gymdeithas
Meryl Davies (Llywydd, Merched y Wawr), Sian Howys (Cymdeithas) ac eraill

Cyfarfod Cell Caerdydd

06/07/2016 - 18:00

Croeso i bawb - dewch i ymunno a'r frwydyr dros y Gymraeg yng Nghaerdydd.

Byddwn yn cwrdd am 18:00 yn y Mochyn Du i drafod, cynllunio yng Nghaerdydd yn ogystal ag addysg a'r digwyddiadau gennym ni ar y gweill.

 

Amrywiaeth a’r iaith yng Nghaerdydd (sesiwn trafod yn Ffair Tafwyl)

02/07/2016 - 13:30

Mae Caerdydd wedi bod yn ddinas amlddiwylliannol erioed, a’r Gymraeg yn cydblethu â nifer o gymunedau, diwylliannau ac ieithoedd eraill.

Bydd ein trafodaeth yn ystyried y sefyllfa heddiw.

- Ym mha ffyrdd gall diwylliannau amrywiol Caerdydd gyfoethogi ei gilydd?

- Oes modd i’r frwydr dros yr iaith gydweithio â brwydrau cymunedau lleiafrifol eraill?

Cyfarfod Celloedd Dwyrain Gwent - Cwmbrân

13/06/2016 - 18:30

Cynhelir cyfarfod cell am 6:30pm, nos Lun 13eg Mehefin yng gwesty'r Parkway, Cwmbrân.

Byddwn ni'n trafod Friars' Walk a materion eraill

Gwesty'r Parkway, Cwmbran Drive, Cwmbrân, NP44 3UW:

Cyfarfod Rhanbarth Morgannwg-Gwent

23/06/2016 - 20:00

Cynhelir y cyfarfod am 8yh yn nhafarn y Queens yng Nghasnewydd ar nos Iau, 23ain o Fehefin i drafod materion y Rhanbarth.

Dewch i drafod be allwn ni wneud i gyfrannu at gadwraeth a ffyniant y Gymraeg yn Morgannwg-Gwent yng ngwyneb y toriadau yn ogystal ag effaith y safonau a chynllunio a mwy ar ein hawl i fyw yn Gymraeg yn ein cymunedau.

Dyma'r lleoliad:

19 Stryd y Bont, Casnewydd, Gwent NP20 4AN