Morgannwg Gwent

Derbyn disgyblion i Ysgol Bro Edern, Caerdydd – ymateb

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ymateb i'r sefyllfa ynghylch derbyn disgyblion i Ysgol Bro Edern yng Nghaerdydd.

Cyfarfod Pwyllgor Gigs 'Steddfod y Fenni

13/04/2016 - 19:30
Cyfarfod i drefnu gigs 'Steddfod Cymdeithas yr Iaith Gymraeg. Croeso i bawb!
 
Byddwn yn cwrdd am 7.30 ar nos Fercher y 13eg o Ebrill yn yr Hen & Chickens, Stryd Flannel, Y Fenni, NP7 5EG

Cyfarfod Cell Caerffili a Blaenau Gwent

18/04/2016 - 19:00

Byddwn yn cwrdd am 7yh yn nhafarn y Malcom Uphill, 87–91 Stryd Caerdydd, Caerffili, CF83 1FQ. Croeso i bawb!

 

Cyfarfod Cell Caerdydd

11/05/2016 - 06:00

Cyfarfod Cell Cymdeithas yr Iaith am 6yh, yr 11fed o Fai yn y Mochyn Du, Caerdydd. Byddwn yn trafod yr ymgyrch yn erbyn datblygiadau Seisnig yn y ddinas a llawer mwy!

Cyfarfod Celloedd Dwyrain Gwent

11/04/2016 - 18:30

Byddwn yn cwrdd am 6.30pm yn y Parkway, Cwmbran ar nos lun yr 11fed o Ebrill. Croeso i chi yno fyddwn yn trafod amryw o ymgyrchoedd lleol gan gynnwys yr ymgyrch i Gymreigio canolfan Siopa Friars Walk, Casnewydd.

Cyfarfod Pwyllgor Gigs 'Steddfod y Fenni

13/03/2016 - 19:30

Croeso i bawb, byddwn yn cwrdd am 7.30 yn yr Hen & Chickens ar y 13eg o Ebrill.

Dyma cyfeiriad yr Hen & Chickens, 7 Stryd Flannel, Y Fenni, NP7 5EG

Cyfarfod Cell Caerdydd

06/04/2016 - 18:00

Cyfarfod Cell Caerdydd 18:00 yn y Mochyn Du - Caerdydd. Croeso i bawb!

Na i ddatblygiadau Seisnigaidd! Sgwrs & Cyfarfod Rhanbarth

16/03/2016 - 18:30

Ar nos Fercher, 16ed o Fawrth am 6.30yh yn Nhafarn yr Owain Glyndŵr, Caerdydd bydd Tamsin Davies yn siarad am waith grŵp cymunedau'r Gymdeithas.

Na i ddatblygiadau Seisnigaidd! Sgwrs & Cyfarfod Rhanbarth

16/03/2016 - 18:30
Ar yr 16ed o Fawrth am 6.30 yh yn Nhafarn yr Owain Glyndwr, Caerdydd bydd Tamsin Davies yn siarad am gwaith grwp Cymunedau'r Gymdeithas.
 

Cyngor Castell Nedd i amddifadu plant o wersi nofio Cymraeg

Gallai plant yn ardal Castell Nedd a Phort Talbot fod yr unig rai i gael eu hamddifadu o’r hawl i wersi nofio Cymraeg yn dilyn her gan yr awdurdod lleol i ddeddfwriaeth newydd.