Penwythnos Dysgwyr Y Fenni 2018

£70.00
Dyddiad: 
Gwener, Mehefin 15th am 6:30 pm
Penwythnos Dysgwyr Y Fenni 2018

Gwener 15 - Sul 17 Mehefin 2018

Dewch yn ôl i ardal Eisteddfod Genedlaethol 2016 i ddilyn cwrs Cymraeg amgen!
 
Bydd y Penwythnos i Ddysgwyr yn y Fenni yn gyfle i ymarfer eich Cymraeg, darganfod hanes a diwylliant yr ardal,  ac i ddysgu mwy am Gymdeithas yr Iaith
 
Cost y penwythnos ydy £70, sy'n cynnwys nifer o weithgareddau a llety am y penwythnos. Byddwn yn darparu brecwast a byrbrydau yn y ganolfan a bydd disgwyl i'r dysgwyr dalu am fwyd pan fyddwn yn bwyta allan.
 
Bydd amserlen y penwythnos yn cynnwys:

  • Taith gerdded 
  • Cyfle i ddysgu am waith Cymdeithas yr Iaith
  • Sesiwn ar gerddoriaeth Gymraeg gyda Patblygu 
  • Taith hanesyddol o gwmpas Y Fenni 
  • Noson Canu yn y Dafarn gyda Jamie Bevan
  • Gweithdy Ukulele 
  • a llawer mwy................

Am fwy o wybodaeth, peidiwch ag oedi i gysylltu ag Owen Howell ar: 02920486469 neu de@cymdeithas.cymru

 

Pris: £70.00