Apêl Ariannol - Addysg Gymraeg i Bawb

 

Addysg Gymraeg i bawb erbyn 2018? Neu Lywodraeth sy’n symud cadeiriau ar y Titanic ail-iaith tra bo 80% o blant heb gyfle i ddysgu yn Gymraeg! Er mwyn cyrraedd pen y daith, bydd angen arian arnom ni!
 
 
  • Os gallech chi gyfrannu £10gallen ni anfon copïau mawr o lythyr gan arbenigwyr at Aelodau Cynulliad, Cymwysterau Cymru a’r Llywodraeth   
  • Os gallech chi gyfrannu £100gallen ni fynd ag athrawon neu ddisgyblion sydd wedi profi methiannau’r drefn ail iaith fel rhan o ddirprwyaeth i’r Llywodraeth   
  • Os gallech chi gyfrannu £1000 (neu pe bai 10 yn cyfrannu £100 yr un), gallen ni fynd cam ymhellach â her gyfreithiol yn erbyn penderfyniad Cymwysterau Cymru i barhau gyda chymhwyster Cymraeg ail iaith, gan weithredu’n groes i bolisi’r Llywodraeth sydd wedi derbyn rhai o alwadau’r Gymdeithas

Os hoffech chi gyfrannu'n fisol, ewch yma; am ffyrdd eraill o dalu ewch yma yma; neu defnyddiwch y dudalen hon i gyfrannu nawr.

Pris: £10.00
£