Addysg i bawb? Trafod heriau i'r Gymraeg yn y brifddinas.

02/07/2017 - 14:30

Addysg i bawb? Trafod heriau i'r Gymraeg yn y brifddinas.

2:30pm, dydd Sul, 2 Gorffennaf

Yurt 'Byw yn y Ddinas', Maes Tafwyl, Caerdydd

Yn rhan o ymgyrch Cymdeithas yr Iaith yng Nghaerdydd yn galw ar y cyngor i agor deg ysgol gynradd Gymraeg erbyn 2022, bydd y grŵp yn cynnal sgwrs yn trafod yr hyn sy'n atal cynnydd cyflymach ym myd addysg cynradd Caerdydd.

Siaradwyr:

Ceri McEvoy (Rhieni dros Addysg Gymraeg)

Owain Rhys (Cadeirydd, Llywodraethwyr Nant Caerau)

Huw Williams (Ymgyrch TAG)

Jo Beavan Matcher (Ymgyrch TAG)

Cadeirydd: Mabli Siriol (Cymdeithas)