Cyfarfod Grŵp Hawl i'r Gymraeg

03/04/2017 - 18:00

Nos Lun, 3ydd Ebrill 2017, 6yh

Cyfarfod grŵp ymgyrch Hawl i'r Gymraeg

Croeso i aelodau a chefnogwyr gyfrannu i'r drafodaeth, cyfle i ddysgu mwy a helpu gyda'r ymgyrch

Byddwn yn trafod y Safonau Iaith, gwasanaethau iechyd Cymraeg, archfarchnadoedd a threnau a mwy.

Dros gyswllt we neu ffôn - cysylltwch â Robin ar post@cymdeithas.cymru o flaen llaw os hoffech gymryd rhan