Penwythnos Dysgwyr Y Fenni

29/03/2017 - 18:00

Dewch yn ôl i ardal Eisteddfod Genedlaethol 2016 i ddilyn cwrs Cymraeg amgen!

Bydd y Penwythnos i Ddysgwyr yn y Fenni yn gyfle i ymarfer eich Cymraeg, darganfod hanes a diwylliant yr ardal hardd hon, ac hefyd dysgu mwy am Gymdeithas yr Iaith. Mae'n addas ar gyfer lefelau Canolradd+

Mae'r cwrs yn cynnwys nifer o weithgareddau a llety am y penwythnos

Bydd amserlen y penwythnos yn cynnwys:

  • Sesiwn holi ac ateb gan Ddysgwr y Flwyddyn 2016
  • taith gerdded y Bannau
  • Dysgu am waith y mentrau iaith a Chymdeithas yr Iaith: beth allwn ni wneud yn ein cymunedau?
  • Sesiwn ar gerddoriaeth Cymraeg gyda Pat Morgan o'r grwp Datblygu
  • Pwy oedd arglwyddes Llanofer?
  • Taith hanesyddol o gwmpas y Fenni
  • Noson Canu yn y Dafarn gyda Jamie Bevan
  • gweithdy crefft

a mwy................

Cost y penwythnos yw £70, cadwch le yma