Seminar – Cryfhau Hawliau Iaith

08/05/2017 - 10:00

Seminar – Cryfhau Hawliau Iaith drwy Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011  

10yb, Dydd Llun, 8fed Mai 

Yr Oriel, Y Pierhead, Bae Caerdydd 

Siaradwyr: Y Bargyfreithiwr Gwion Lewis a Chadeirydd Cymdeithas yr Iaith Heledd Gwyndaf 

Noddir gan Jeremy Miles AC 

Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu cryfhau y ddeddfwriaeth dros y ddwy flynedd nesaf. Disgwylir i'r Gweinidog gyhoeddi papur gwyn yn y Gwanwyn gan amlinellu syniadau cychwynnol ynghylch sut y gallai'r gyfraith newid.  

Er mwyn cadw lle yn y seminar, e-bostiwch colin@cymdeithas.cymru neu ffoniwch 02920 484649 erbyn dydd Gwener, 21ain Ebrill.