Tynged yr Iaith Sir Gâr 2021?

30/09/2017 - 10:00

Llyfrgell Caerfyrddin

Yn bresennol i arwain gweithdai bydd:
Glynog Davies (Aelod Cabinet gyda chyfrifoldeb dros addysg),
Peter Hughes-Griffiths (Aelod Cabinet gyda chyfrifoldeb dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth),
Cefin Campbell (Aelod Cabinet gyda chyfrifoldeb dros Gymunedau a Materion Gwledig),
Alun Lenny (Caderiydd y Pwyllgor Cynllunio)

Bydd swyddogion perthnasol y cyngor hefyd yn gallu cyfrannu ac ateb cwestiynau.

Yn cloi ar ran y cyngor bydd Emlyn Dole (Arweinydd y cyngor)

Mwy o wybodaeth i ddilyn neu cysylltwch: bethan@cymdeithas.cymru