Penwythnos Dysgu Caerdydd

£75.00
Dyddiad: 
Gwener, Hydref 27th am 6:00 pm

Penwythnos Dysgu Caerdydd

Llety Nos Da

Nos Wener 27ain – dydd Sul 29ain Hydref 2017

Addas ar gyfer dysgwyr Canolradd+

Bydd y penwythnos i ddysgwyr yng Nghaerdydd yn gyfle i ymarfer eich Cymraeg, darganfod hanes a diwylliant y brifddinas, a dysgu mwy am Gymdeithas yr Iaith.

Penwythnos ar gyfer defnyddio’r Gymraeg tu allan i’r dosbarth

Am £75, bydd gwely a brecwast, gweithgareddau a mwy!

Am ragor o wybodaeth cysylltwch ag osian@cymdeithas.cymru / 01970 624501

Pris: £75.00