Penwythnos Dysgu Caerdydd

£75.00
Dyddiad: 
Gwener, Hydref 27th am 6:00 pm

Penwythnos Dysgu Caerdydd

Llety Nos Da

Nos Wener 27ain – dydd Sul 29ain Hydref 2017

Addas ar gyfer dysgwyr Canolradd+

Bydd y penwythnos i ddysgwyr yng Nghaerdydd yn gyfle i ymarfer eich Cymraeg, darganfod hanes a diwylliant y brifddinas, a dysgu mwy am Gymdeithas yr Iaith.

Penwythnos ar gyfer defnyddio’r Gymraeg tu allan i’r dosbarth

Am £75, bydd gwely a brecwast, gweithgareddau a mwy!

Nos Wener:

18.00 Cofrestr / mynd i'n ystafelloedd

18.00 Cyrraedd gair o groeso, swper-pitsa

18.30 Croeso i Gaerdydd gan Menter Iaith

19.00 Beth yw Cymdeithas?

19.30 Gemau a gweithgaredd

 
28/10/17

 08.00 Brecwast

09.00 Sesiwn 1 - Cerddoriaeth Gymraeg

10.00 Egwyl      

10.30 Sesiwn 2 - Trydar yn Gymraeg

11.30 Egwyl

12.00 Sesiwn 3 – Yr Hen Lyfrgell am weithgaredd a chinio

15.00 Sesiwn 4 - Taith Caerdydd

16.30 Sesiwn 5 - Gwneud portreadau

17.30 Egwyl

19.00 Cerdded i'r Mochyn Du am swper / diodydd

20.00 Adloniant

 

29/10/17

08.00 Brecwast gan Nos da

09.00 Sesiwn 6 - Ioga Cymraeg

10.00 Checio mas / Teithio i Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan 

12.30 Bwyd- picnic. Cloi'r penwythnos yn ffurfiol

Croeso i chi gysylltu â ni am sgwrs neu fwy o wybodaeth: Nia ar nia.llywelyn@gmail.com / 07770 623962 neu  Robin ar post@cymdeithas.cymru / 01970 624501, neu ymunwch â'r digwyddiad facebook yma: https://www.facebook.com/events/107412289929449/

Pris: £75.00