Yn eisiau - tîm sy'n barod i ymgyrchu dros y Gymraeg

Bob blwyddyn, mae cyfle i ni enwebu ein hunain, neu bobl dan ni'n eu nabod, i wirfoddoli a rheoli gwaith y Gymdeithas. Mae rhestr o'r swyddi sydd ar gael ar ein Senedd ac ar ein Cyngor a dyddiadau cyfarfodydd, i'w gweld yma: http://cymdeithas.cymru/y-senedd.

Beth am enwebu nawr? Gallwch wneud hynny trwy gwblhau'r ffurflen hon. 

Dylai pob enwebiad a chynnig ein cyrraedd erbyn canol dydd, ddydd Gwener 8fed Medi 2017.

Pwy hoffech chi ei/eu (h)enwebu?

Rhowch enw (a manylion cyswllt os bosib) yn y blwch a dewiswch y swydd gan ddefnyddio'r botwm islaw, er enghraifft:
 
(1) Katarzyna Huws - blod@ebo.st / 07777 777 777
Cadeirydd Grŵp Dyfodol Digidol
 
(2) Fi fy hun
Cadeirydd
 

Bydd angen gwirio bod yr enwebai yn aelod o'r Gymdeithas, a bod yr enwebai yn awyddus i wneud y swydd. Buaswn yn ddiolchgar o'ch cymorth yn hyn o beth.

Gallwch enwebu un person yn unig neu faint bynnag o bobl yr hoffech chi,gan gynnwys chi eich hunan. Gallech ddefynyddio'r ffurflen fwy nag unwaith os oes angen - er enghraifft os am enwebu rhywun ar gyfer pob un o'r 22 swydd, ond does dim angen cwblhau pob rhes.

(1)

 

 

(2)

 

 

(3)

 

 

(4)

 

 

(5)