Gwersylla gyda'r Gymdeithas - Eisteddfod Môn

£60.00
Dyddiad: 
Gwener, Awst 4th am 6:00 pm
Gwersylla gyda Chymdeithas yr Iaith yn Fferm Penrhos - £60 y pen
Gwersylla gyda Chymdeithas yr Iaith yn Fferm Penrhos - £60 y pen

Bydd gigs Steddfod Cymdeithas yr Iaith eleni yn cael eu cynnal ym meudy Fferm Penrhos Bodedern. Mae'r Gymdeithas yn cynnig gwersylla am brisiau rhesymol iawn ar gaeau nefol y fferm - archebwch eich lle heddiw!

Defnyddiwch y dudalen yma i archebu eich lle ar gyfer yr wythnos gyfan, a byddwn ni'n cadw lle i chi.

Os hoffech chi archebu lle i wersylla am un noson (£10 bob pen, bob noson, ewch i http://cymdeithas.cymru/gwersylla/noson)

Isod mae'r prisiau ar gyfer yr wythnos gyfan (4ydd - 12fed Awst 2017).

  • Pebyll a charafannau*: £60 y pen drwy'r wythnos; neu
  • £10 y nos (y pen)

Mae manylion ein holl gigs a ddigwyddiadau yma.

Mynediad i blant dan 12 mlwydd oed yn rhad ac am ddim

Lleolir y maes gwersylla ar Fferm Penrhos, LL65 3TA

Bydd cae ar gyfer parcio eich ceir yno.

Wrth archebu rydych yn cytuno i bolisi ymddygiad mewn digwyddiadau Cymdeithas yr Iaith ac i delerau ac amodau maes gwersylla'r Gymdeithas.

Pris: £60.00

Dewiswch ymha ardal hoffech chi wersylla