Hystings Etholiadau Lleol Caerdydd

26/04/2017 - 19:00

Cynhelir hystings etholiadau lleol gan Gell Caerdydd er mwyn craffu ar gynigion y pleidiau ar gyfer y Gymraeg a'r holl gymunedau yn y brifddinas:

7pm, nos Fercher, 26ain Ebrill

Clwb y Lyndon, Heol Clare, Trelluest (Grangetown), Caerdydd,

Cyng. Huw Thomas (Llafur),

Rhys Taylor (Dem Rhydd)

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â ni ar 02920 486469 / de@cymdeithas.cymru