Archif Newyddion

20/06/2018 - 13:58
Mae mudiad iaith wedi croesawu ystadegau sy'n dangos bod mwyafrif clir o bobl Cymru eisiau gweld mwy o ymdrech gan y Llywodraeth i gefnogi'r Gymraeg. 
19/06/2018 - 13:03
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu penderfyniad cabinet Cyngor Sir Fflint i beidio â bwrw ymlaen gydag ymgynghoriad i ddileu’r ddarpariaeth gludiant am ddim i ysgolion cyfrwng Cymraeg.   
13/06/2018 - 10:37
 Mae methiant Gweinidog i ddatgan ei bod yn briod â rhywun sy'n bartner mewn meddygfa wrth benderfynu eithrio'r rhan fwyaf o'r proffesiwn o reoliadau iaith wedi arwain at gŵyn gan fudiad iaith.
05/06/2018 - 17:32
Mewn ymateb i ymgais Llywodraeth Cymru i fwrw ymlaen gyda diddymu Comisiynydd y Gymraeg, meddai Heledd Gwyndaf
05/06/2018 - 09:49
 Mae Gweinidog y Gymraeg wedi cael ei chyhuddo o gamarwain y Senedd drwy honni bod cefnogaeth i'w chynlluniau i newid deddfwriaeth iaith mewn cwyn swyddogol, cyn iddi wneud datganiad ar y mater heddiw (dydd Mawrth, 5ed Mehefin).   
25/05/2018 - 13:10
Mae mudiad iaith wedi ymateb i'r penderfyniad ynghylch y ffrwd Saesneg yn Ysgol Bro Hyddgen ym Machynlleth.  Dywedodd Toni Schiavone Cadeirydd Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith: 
04/05/2018 - 17:02
Angen diddymu 'mesur y galw' a 'chynllunio ar gyfer <
03/05/2018 - 10:49
Mae'r newyddion bod Gweinidog y Gymraeg wedi gofyn i swyddogion am syniadau sut i "werthu" rheoliadau iechyd newydd, a fyddai'n atal pobl fregus rhag derbyn gwasanaeth iechyd wyneb-yn-wyneb yn Gymraeg, wedi arwain at alwadau i ail-ystyried cynlluniau'r Llywodraeth ar gyfer deddfwriaeth iaith.