Archif Newyddion

13/10/2017 - 14:04
Mae mudiad iaith wedi galw ar gynghorau Cymru i anwybyddu Nodyn Cyngor Technegol 20, sydd newydd cael ei gyhoeddi. 
12/10/2017 - 11:13
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi dweud bod adroddiad Comisiynydd y Gymraeg a gyhoeddwyd heddiw yn dystiolaeth bellach bod cynlluniau'r Llywodraeth i ddiddymu'r swydd yn 'ffôl'.   Dywedodd Osian Rhys ar ran Cymdeithas yr Iaith:  
07/10/2017 - 14:30
Gallai diffyg ymroddiad cynghorau i ehangu addysg Gymraeg danseilio ymdrechion cenedlaethol i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn canol y ganrif, dyna oedd rhybudd ymgyrchwyr mewn rali yng Nghaerdydd heddiw.   
05/10/2017 - 18:29
Alun Davies yn awgrymu gofyn i'w gyn bartner busnes gymryd lle Comisiynydd y Gymraeg 
03/10/2017 - 14:54
Hoffwn eich gwahodd i’n Cyfarfod Cyffredinol eleni: 1:30 yp, Dydd Sadwrn, 7fed Hydref Capel y Tabernacl, yr Ais, Caerdydd
02/10/2017 - 13:12
Wrth siarad ar ddechrau fforwm cyhoeddus Cymdeithas yr Iaith "Tynged yr Iaith Sir Gâr" yng Nghaerfyrddin, fe wnaeth Ffred Ffransis dalu teyrnged i Gyngor Sir Gaerfyrddin am ymateb yn gadarnhaol i'r galwad am weithredu cadarn dros y Gymraeg yn dilyn canlyniadau trychinebus Cyfrifiad 2011. Ar ddechrau'r cyfarfod a roddodd cyfle i'r cyhoedd holi a rhoi syniadau i aelodau allweddol y Cyngor newydd a fydd yn arwain y sir at y Cyfrifiad nesaf yn 2021, fe ddywedodd Mr Ffransis:
24/08/2017 - 16:11
Datganoli darlledu yw'r unig ateb parhaol, medd Cymdeithas  
20/08/2017 - 17:09
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ymateb i'r newyddion bod Lloyds Bank wedi gwrthod derbyn llythyr Cymraeg gan yr Aelod Cynulliad Mike Hedges.