Archif Newyddion

20/04/2018 - 10:50
"Bil y Gymraeg i'r Bin" yw neges yr ymgyrchwyr  
16/04/2018 - 17:10
Dim ond 0.3% sy'n gyfrwng Cymraeg ar hyn o bryd  Dylai Llywodraeth Cymru glustnodi deg miliwn o bunnau o'i chyllideb prentisiaethau i'r Coleg Cymraeg er mwyn sicrhau bod llawer mwy ar gael yn Gymraeg, yn ôl ymgyrchwyr iaith.   
13/04/2018 - 13:20
Mae Cymdeithas yr Iaith yn galw eto am ddatganoli darlledu wrth fynegi pryder y gall fod hyd yn oed llai o Gymraeg ar Radio Ceredigion, yn dilyn adroddiadau bod y perchennog wedi gwrthod adnewyddu ei drwydded yn awtomatig.  
29/03/2018 - 08:03
Mae'r Gymdeithas wedi ymateb yn chwyrn i gyhoeddiad adolygiad o S4C sy'n argymell rhoi holl gyllideb y sianel yn nwylo'r BBC. 
27/03/2018 - 10:05
Mae ymgyrchwyr iaith wedi ymateb i'r newyddion fod yr arolygaeth gynllunio wedi gwrthod
22/03/2018 - 16:05
Mae ymgyrchwyr iaith wedi galw ar Gabinet Cyngor Gwynedd i oedi eu penderfyniad i gau clybiau ieuenctid Gwynedd am flwyddyn er mwyn ail-ystyried y cynllun, gan rybuddio bod y penderfyniad yn 'yn niweidiol i les pobl ifanc a'u dyfodol, ac i'r iaith Gymraeg fel iaith gymunedol'. 
 Fe wnaeth cabinet y cyngor sir benderfyniad wythnos ddiwethaf i gau pob un o'r 39 clwb ieuenctid erbyn Y Pasg eleni, a chael un clwb fyddai'n gwasanaethu'r sir gyfan yn eu lle.
21/03/2018 - 11:11
Mae ymgyrchwyr iaith wedi collfarnu penderfyniad Gweinidog y Gymraeg heddiw i wrthod argymhelliad trawsbleidiol i wella'r Safonau Iaith er mwyn sicrhau hawliau i gleifion dderbyn gofal iechyd yn Gymraeg.  
15/03/2018 - 17:30
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ymateb i'r newyddion bod Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo cynlluniau cynghorau ar gyfer addysg Gymraeg.  Yn ôl gwaith ystadegol a gyhoeddir gan Gymdeithas yr Iaith, bydd rhaid i'r mwyafrif o blant gael eu haddysgu mewn ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg erbyn 2030 er mwyn cyrraedd targed Llywodraeth Cymru, sef bod miliwn o siaradwyr yr iaith erbyn canol y ganrif.  
01/03/2018 - 13:00
Yn dilyn pleidlais o blaid sicrhau bod darlledwyr yn 'gwbl atebol' i Senedd Cymru ddoe, mae mudiad ymgyrchu wedi galw ar i'r pwyllgor diwylliant edrych ar ymarferoldeb datganoli grymoedd darlledu i Gymru.