Archif Newyddion

18/01/2018 - 13:12
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru am Fil y Gymraeg. Dywedodd Osian Rhys, Is-gadeirydd Cymdeithas yr Iaith:
17/01/2018 - 13:12
Mewn cyfarfod â Gweinidog y Gymraeg heddiw (dydd Mercher, 17eg Ionawr) bydd mudiad iaith yn argymell sefydlu corff newydd i hyrwyddo’r Gymraeg heb fod angen deddfu, mewn ymdrech i atal y Llywodraeth rhag gwanhau hawliau i’r iaith.
15/01/2018 - 14:19
Mae'r actor Rhys Ifans a'r academydd Yr Athro Richard Wyn Jones ymysg dros bedwar deg o Gymry adnabyddus sydd wedi llofnodi llythyr agored at Brif Weinidog Prydain yn galw arni ddatganoli pwerau dros ddarlledu i Gymru. 
08/01/2018 - 19:15
Siân Gwenllian ar y brig – 'esiampl i eraill', medd y Gymdeithas  
04/01/2018 - 14:44
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu'r newyddion heddiw y bydd argymhelliad gerbron cyfarfod llawn Cyngor Sir Caerfyrddin yr wythnos nesaf i gychwyn yn syth y gwaith o lunio Cynllun Datblygu Lleol newydd ar gyfer y ddegawd nesaf.
02/01/2018 - 20:09
Mae dros ddwsin o ymgyrchwyr wedi dechrau ymatal rhag bwyta heddiw (dydd Mawrth, 2il Ionawr) er mwyn pwyso am ddatganoli pwerau darlledu i Gymru. 
21/12/2017 - 15:41
Mae mudiad iaith wedi cyhuddo'r BBC o symud ymlaen gyda'i ymdrechion i draflyncu S4C yn dilyn dogfennau a ddatgelwyd drwy gais rhyddid gwybodaeth. Mae'r dogfennau yn dangos y bydd y BBC yn rheoli technoleg S4C yn ei swyddfeydd yng Nghaerfyrddin a Chaernarfon yn ogystal â throsglwyddo signal y sianel o'i swyddfa yng Nghaerdydd.
15/12/2017 - 10:31
Swyddog Maes Dyfed - Cymdeithas yr Iaith Mewn cyfnod gwleidyddol cyffrous, dyma eich cyfle chi i wneud gwahaniaeth go iawn drwy weithio i Gymdeithas yr Iaith Gymraeg. Cewch roi eich brwdfrydedd a'ch sgiliau trefnu ar waith i alluogi ymgyrchoedd a fydd yn cryfhau'r Gymraeg a chymunedau yn Nyfed, sef Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion.