Archif Newyddion

22/03/2017 - 12:24
Ar y diwrnod y mae agor enwebiadau ar gyfer ymgeiswyr yn yr etholiadau lleol y mae aelodau o Gymdeithas yr Iaith wedi mynd i Neuadd y Sir yng Nghaerfyrddin i lansio ymgyrch i bwyso ar yr ymgeiswyr "i ddal ar y cyfle olaf" i adfer y Gymraeg yn brif iaith Sir Gâr. Dywedodd David Williams, isgadeirydd y Gymdeithas yng Nghaerfyrddin, wrth gefnogwyr a oedd yn dal baneri ar risiau Neuadd y Sir -
20/03/2017 - 17:58
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi beirniadu'r newyddion y bydd toriadau ychwanegol o £700,000 i S4C.     
16/03/2017 - 11:46
Cyn yr etholiadau lleol ym mis Mai, mae ymgyrchwyr iaith wedi herio'r pleidiau i ymrwymo i gymryd camau'n lleol i gyrraedd y nod o greu miliwn o siaradwyr Cymraeg. 
10/03/2017 - 12:56
Mae symud swyddi allan o Gaerdydd yn allweddol i hyfywedd y Gymraeg ar lefel gymunedol, yn ôl mudiad iaith sydd wedi cwyno i'r Prif Weinidog am y penderfyniad i beidio â lleoli'r Awdurdod Cyllid newydd ym Mhorthmadog.    
02/03/2017 - 17:21
Mae barn y cyhoedd yn cael ei hanwybyddu wrth i Lywodraeth Cymru baratoi i newid deddfwriaeth iaith, dyna fydd rhybudd ymgyrchwyr sy'n cwrdd â'r Gweinidog Alun Davies heddiw (dydd Iau, 2il Mawrth).  
20/02/2017 - 19:03
Dylai rhedeg prosiectau i wella mynediad lleiafrifoedd ethnig ac ieithyddol eraill at y Gymraeg fod yn flaenoriaeth i gorff newydd sy'n cael ei sefydlu i hyrwyddo'r iaith, yn ôl mudiad ymgyrchu.  
15/02/2017 - 14:45
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu'r newyddion y bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi rhagor o arian i wasanaethau'r prosiect 'Cymraeg i Blant', sy'n hybu defnydd y Gymraeg  yn y teulu.   
15/02/2017 - 12:12
Mae rhai siroedd wedi camweinyddu'r broses o lunio eu cynlluniau addysg Gymraeg a dylai Llywodraeth Cymru dechrau o'r dechrau gyda'r holl broses o'u llunio, yn ôl mudiad iaith.