Archif Newyddion

11/08/2017 - 18:33
Brwydr yn erbyn Cynllun Datblygu Lleol Gwynedd-M&ocirc
10/08/2017 - 18:26
Bydd modd gwario dros £60 miliwn yn fwy ar ddarlledu cyhoeddus a sefydlu tair sianel deledu a thair gorsaf radio Cymraeg, os caiff y pwerau eu datganoli i Senedd Cymru, yn ôl ymchwil a gyhoeddwyd ar faes yr Eisteddfod heddiw.    
09/08/2017 - 18:31
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi beirniadu'n hallt gynigion Llywodraeth Cymru i ddiwygio Mesur y Gymraeg a gyhoeddwyd heddiw. 
08/08/2017 - 14:07
Wrth ymateb i’r newyddion fod banc Barclays i gau eu cangen yn Llandysul, gan adael y dref heb fanc, mae Cadeirydd rhanbarth Caerfyrddin Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar Lywodraeth Cymru i sefydlu Banc Cymru. Dywedodd Sioned Elin:
07/08/2017 - 10:30
Mae grŵp o wleidyddion o'r Blaid Lafur a Phlaid Cymru wedi galw ar i Lywodraeth Prydain ystyried datganoli darlledu fel rhan o adolygiad S4C mewn llythyr agored cyn cyhoeddiad am y sianel heddiw.    Yr wythnos diwethaf, daeth pwyllgor diwylliant y Cynulliad i'r casgliad y "dylai’r cwestiwn [am ddatganoli darlledu] fod yn rhan o adolygiad [San Steffan o S4C]."    
06/08/2017 - 10:15
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cysylltu â Chomisiynydd y Gymraeg er mwyn gofyn am ymchwiliad i bolisi Sports Direct o wahardd defnydd y Gymraeg. Dywedodd Manon Elin, cadeirydd grŵp hawl Cymdeithas yr Iaith:
01/08/2017 - 10:47
Yn dilyn penderfyniad cynghorwyr Ynys Môn i gymeradwyo cynllun datblygu lleol heddiw,
31/07/2017 - 18:44
Mae'r Gorlan, elusen sy'n darparu gwasanaeth ymarferol a gofal bugeilio gan wirfoddolwyr i eisteddfotwyr ers yr 1980au, wedi dod o hyd i gartref newydd ar faes gwersylla Cymdeithas yr Iaith ar Fferm Penrhos, Bodedern ar gyfer yr Eisteddfod yn Ynys Môn eleni.
28/07/2017 - 09:49
Mae mudiad iaith wedi annog cynghorwyr Gwynedd i fod yn 'ddewr' a 'rhoi'r Gymraeg cyn unrhyw blaid' drwy wrthod cynllun i adeiladu wyth mil o dai, cyn cynnal protest heddiw ar ddiwrnod y bleidlais.