Archif Newyddion

23/06/2017 - 19:16
Mae ymgyrchwyr iaith wedi croesawu'r newyddion y caiff ail wasanaeth radio Gymraeg ei sefydlu'n barhaol.   
20/06/2017 - 13:09
Mae ymgyrchwyr iaith wedi galw ar i Lywodraeth Cymru ystyried cynyddu'r grant ar gyfer papur wythnosol Y Cymro er mwyn sicrhau ei barhad.
14/06/2017 - 17:20
Mae mudiad iaith wedi collfarnu'r awgrym gan y Gweinidog Lesley Griffiths y bydd hi'n caniatáu adeiladu 366 o dai ym Mangor.   <
13/06/2017 - 16:11
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi dweud y byddai gwleidyddion Cymru yn 'colli cyfle i normaleiddio defnydd y Gymraeg' pe na fyddent yn mabwysiadu'r enw uniaith Gymraeg, Senedd, yn dilyn awgrym gan grwp o wleidyddion y dylai fod enw dwyieithog newydd.  
02/06/2017 - 17:16
Lansiad swyddogol gwefan meddwl.org ar faes Eisteddfod yr Urdd   Mae diffyg darpariaeth ddigonol o wasanaethau iechyd meddwl yn Gymraeg, dyna oedd neges ymgyrchwyr mewn digwyddiad ar faes Eisteddfod yr Urdd heddiw.
30/05/2017 - 16:31
Mae ymgyrchwyr a hyrwyddwyr yr iaith Māori o’r grwp Te Panekiretanga o te Reo (Ysgol am Ragoriaeth Iaith) o Aotearoa, Seland Newydd wedi ymweld ag Eisteddfod yr Urdd heddiw (dydd Mawrth, 30ain Mai) fel rhan o’u taith i ymweld â chymunedau iaith bychain ar draws Ewrop.
29/05/2017 - 12:37
Bydd rhaid i'r mwyafrif o blant gael eu haddysgu mewn ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg erbyn 2030 er mwyn cyrraedd targed Llywodraeth Cymru, sef bod miliwn o siaradwyr yr iaith erbyn canol y ganrif, yn ôl gwaith ymchwil mudiad iaith. 
18/05/2017 - 09:53
Mae hanner cant o bobl bellach yn gwrthod talu am eu trwyddedau teledu, fel rhan o ymgyrch i ddatganoli grym dros ddarlledu i Gymru, yn ôl cyhoeddiad gan grŵp ymgyrchu heddiw (dydd Iau, 16eg Mai).  
18/05/2017 - 00:01
Mae mudiad iaith wedi dweud bod adroddiad pwyllgor y Cynulliad yn 'gyfraniad pwysig i