Nwyddau:Tocyn

Gwersylla Cymdeithas yr Iaith - £10 y pen y noson

Defnyddiwch y dudalen yma i dalu am wersylla am un noson ar y tro - sef £10 bob pen, bob noson.

  • NID oes cyfleusterau trydan na dŵr sy'n cysylltu i garafannau
  • Mynediad i blant dan 12 mlwydd oed yn rhad ac am ddim
  • Lleolir y maes gwersylla ar Fferm Penrhos, LL65 3TA
  • Bydd cae ar gyfer parcio eich ceir yno.

ON. nid yw'r prisiau hyn yn cynnwys mynediad i'r gigs - bydd rheini ar gael ar wahân.

Nodwch pa ddydd byddech yn cyrraedd ac yn gadael yn y blychau isod er mwyn archebu lle:

Pris: £10.00
Penwythnos Dysgwyr: Bethesda, Gwynedd 22-24 Medi '17
22/09/2017 - 24/09/2019
 
Croeso i bawb - addas ar gyfer dysgwyr lefel canolradd ac uwch (gallu cynnal sgwrs)
 
Cyfle i aros mewn byncws cymunedol mewn pentref enwog Cymraeg ei iaith, ymarfer eich Cymraeg, cael hwyl, a dysgu am hanes radical yr ardal.
 

Croeso i chi gysylltu â ni am sgwrs neu fwy o wybodaeth: Nia ar nia.llywelyn@gmail.com / 07770 623962 neu  Robin ar post@cymdeithas.cymru / 01970 624501, neu ymunwch â'r digwyddiad facebook yma: https://www.facebook.com/events/181377739061130/

Penwythnos gyfan yn cynnwys llety a brecwast am ddim ond £60

Pris: £60.00

Penwythnos Dysgu Caerdydd

Llety Nos Da

Nos Wener 27ain – dydd Sul 29ain Hydref 2017

Addas ar gyfer dysgwyr Canolradd+

Bydd y penwythnos i ddysgwyr yng Nghaerdydd yn gyfle i ymarfer eich Cymraeg, darganfod hanes a diwylliant y brifddinas, a dysgu mwy am Gymdeithas yr Iaith.

Penwythnos ar gyfer defnyddio’r Gymraeg tu allan i’r dosbarth

Am £75, bydd gwely a brecwast, gweithgareddau a mwy!

Croeso i chi gysylltu â ni am sgwrs neu fwy o wybodaeth: Nia ar nia.llywelyn@gmail.com / 07770 623962 neu  Robin ar post@cymdeithas.cymru / 01970 624501, neu ymunwch â'r digwyddiad facebook yma: https://www.facebook.com/events/107412289929449/

Pris: £75.00
Steve Eaves, Kizzy, Lowri Evans, Brodyr Magee

Steve Eaves, Kizzy, Lowri Evans, Brodyr Magee

Bydd tocynnau a brynir ar y we (ers Gorffennaf 31ain) ar gael i'w casglu o'n huned ar faes yr Eisteddfod, neu ar y drws ar y noson ei hun. Dewch a rhif eich archeb o'r ebost cadarnhau - diolch.

Nos Wener, 11eg Awst 2017. Drysau am 7:30

Fferm Penrhos, Bodedern LL65 3TA

Mae holl waith Cymdeithas yr Iaith yn dibynnu ar roddion ac ymroddiad ein haelodau.
Beth am ymaelodi nawr?

Pris: £10.00