Penwythnos Amgen i Ddysgwyr - Tresaith

£60.00
Dyddiad: 
Gwener, Chwefror 9th am 6:00 pm

Bydd penwythnos amgen Cymdeithas yr Iaith i ddysgwyr yn gyfle i gymdeithasu, gweld mwy ar Orllewin Cymru, ymuno â sesiynau difyr a chlywed am brofiadau pobl eraill o ymgyrchu. Ymysg gweithgareddau wedi'u cadarnhau mae taith gerdded ym Mwnt gyda Cherddwyr Cylch Teifi, adloniant gan Gregg Lynn, taith hamddenol yn Llandudoch dan arweiniad Terwyn Tomos a sgwrs gan Kees Huysmans wnaeth sefydlu cwmni Waffls Tregroes.

Bydd y penwythnos yn addas ar gyfer dysgwyr ar lefel Canolradd neu uwch.

Mae lle i bawb aros yng nghanolfan Tresaith, sydd wedi ei gynnwys yn y pris. Os ydych chi’n byw yn lleol a ddim am aros ond â diddordeb dod i rai sesiynau, cysylltwch.

Dyma fras amserlen y penwythnos - mae'n bosibl y bydd newidiadau:

Nos Wener
6pm – cyrraedd a chawl
7pm – cwis a chymdeithasu yn y Ship

Dydd Sadwrn
9ish - Sesiwn am Gymdeithas yr Iaith
10 – Gadael am y daith gerdded
10.30-12.30 – taith gerdded ym Mwnt gyda cherddwyr Cylch Teifi
Cinio ac amser rhydd yn Aberteifi
3-4 – Kees Huysmans, sefydlwr cwmni Waffls Tregroes, yng Nghaffi Emlyn
4 – gwylio gêm Cymru vs Lloegr
Swper ac adloniant gyda Gregg Lynn

Dydd Sul
9.30-10.30 – Swing bore Sul - gwers dawns Charleston syml gydag Eva a Robin
10.30-11.30 – Cymunedau Byw a mwy am Gymdeithas yr Iaith
pacio a chlirio
cinio yn y Cartws yn Llandudoch
1-2.30 – sesiwn am hanes Llandudoch gyda Terwyn Tomos

Mwy o wybodaeth: post@cymdeithas.cymru / 01970 624501

 

Pris: £60.00