Penwythnos Amgen i Ddysgwyr - Tresaith

£60.00
Dyddiad: 
Gwener, Chwefror 9th am 6:00 pm

 

Bydd penwythnos amgen Cymdeithas yr Iaith i ddysgwyr yn gyfle i gymdeithasu, gweld mwy ar Orllewin Cymru, ymuno â sesiynau difyr a chlywed am brofiadau pobl eraill o ymgyrchu. Ymysg gweithgareddau wedi'u cadarnhau mae taith gerdded ym Mwnt gyda Cherddwyr Cylch Teifi, adloniant gan Jamie Bevan a thaith hamddenol yn Llandudoch dan arweiniad Terwyn Tomos.

Bydd y penwythnos yn addas ar gyfer dysgwyr ar lefel Canolradd neu uwch.

Mae lle i bawb aros yng nghanolfan Tresaith, sydd wedi ei gynnwys yn y pris. Os ydych chi’n byw yn lleol ond â diddordeb dod i rai sesiynau, cysylltwch.

Mwy o wybodaeth: bethan@cymdeithas.cymru

 

Pris: £60.00