Nwyddau:Tocyn

LLETY YN YSTOD Y STEDDFOD

Gan y bydd Eisteddfod Caerdydd yn un dra wahanol, rydym yn falch o gyhoeddi y byddwn ni'n cynnig llety ychydig yn wahanol i'r arfer.  

Rydym yn falch o gyhoeddi y bydd ein llety ar gyfer yr wythnos yn cael ei ddarparu mewn lleoliad arbennig, yng nghanol y ddinas. Mae'r fflatiau myfyrwyr gyda 5 ystafell yn cynnig llety sy'n addas i bawb, ac mae bob fflat yn cynnwys: 

 • Ystafelloedd en suite gyda gwely dwbl bach

 • Dillad gwely

 • Cegin gyda'r holl gyfleusterau  

 • Ardal cymdeithasu  

 Mae'r safle hefyd yn cynnwys: 

 • Golchdy

 • Diogelwch 24 awr

 • Siediau beic

 • Gofod cymdeithasu  

  

 

Leoliad  

Cynhelir llety yr y wythnos yn fflatiau Parc Liberty. Mae Parc Liberty wedi cael ei leoli yng nghanol y ddinas ac felly, cynigir lleoliad delfrydol sy'n agos iawn at: maes Yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mae Caerdydd, gigs yr wythnos yng Nghlwb Ifor Bach ac holl atyniadau'r brifddinas.  

Tra bod y lleoliad o fewn pellter cerdded i holl safleoedd pwysig yr wythnos, mae hefyd mewn lleoliad arbennig ar gyfer trafnidiaeth leol sy'n rhedeg rhwng yr ardal a Bae Caerdydd.  

 • Clwb Ifor Bach 0.6m (13 munud yn cerdded) 

 • Canolfan y Mileniwm 1.4m (28 munud yn cerdded) 

 • Gorsaf Trên Caerdydd Canolog - 0.3m (6 munud yn cerdded) 

 • Siop lleol -  0.2m (5 munud) 

 • Tafarn Y Cornwall0.3m (7 munud yn cerdded)

Cost

Ydych chi am dreulio'r wythnos gyfan yn y brifddinas? neu ymweld am y penwythnos olaf yn unig? Mae gyda ni ddau opsiwn rhesymol iawn ar gael:  

RYDYM WEDI RHYDDHAU NIFER CYFYNGEDIG O YSTAFELLOEDD YCHWANEGOL - CYNTAF I'R FELIN  

8 noson (4 Awst – 12 Awst) - £275

3 noson (9 Awst –12 Awst) - £150

Mae'r prisiau hyn ar gyfer yr ystafell

 

Eisiau aros gyda'ch ffrinidau neu'ch teulu?

Er mwyn archebu ystafell mewn fflat gyda'ch ffrindiau/teulu, e-bostiwch de@cymdeithas.cymru ar ôl archebu a cheisiwn ni sicrhau bod modd i chi fod gyda'i gilydd.

Mae holl waith Cymdeithas yr Iaith yn dibynnu ar roddion ac ymroddiad ein haelodau.
Beth am ymaelodi nawr?

Wrth dalu'r blaendal, rydych yn cytuno i dalu'r gweddill, ac i gadw at bolisi ymddygiad mewn digwyddiadau Cymdeithas yr Iaith.

Byddwn yn cysylltu'n fuan wedi i chi archebu gyda rhagor o fanylion a thelerau'r llety.
 

Talu nawr i gadw lle nawr: dewiswch

Pris: £150.00
Croeso i bawb - addas ar gyfer dysgwyr lefel canolradd ac uwch (gallu cynnal sgwrs)
 
Cyfle i aros mewn hostel mewn llecyn hardd yn Llangollen, ymarfer eich Cymraeg, cael hwyl, a dysgu am hanes radical yr ardal. Bydd llawer y cwrs yn digwydd yn Wrecsam yn ogystal a Langollen.
 

Croeso i chi gysylltu â ni am sgwrs neu fwy o wybodaeth: Heledd ar gogledd@cymdeithas.cymru / 01286 662905 neu  Robin ar post@cymdeithas.cymru / 01970 624501, neu ymunwch â'r digwyddiad facebook yma:

Penwythnos gyfan yn cynnwys llety a brecwast am ddim ond £60

Pris: £60.00

 

Pris: £70.00

Bar y Seler, Aberteifi

Mae'r band chwedlonol, Ail Symudiad, yn dathlu 40 mlynedd ers sefydlu'r band eleni.
Fel rhan o'r dathlu bydd yr MC a'r DJ Aled Wyn fydd yn holi'r band. Bydd cyfle i glywed hanes y band yn ogystal â chlywed ambell glasur a chân newydd.

Lle i 80 yn unig fydd ar gyfer y noson.

Ni fyddwn yn postio tocynnau o flaen llaw, felly dewch ag e-bost cadarnhâd gyda chi ar y noson.
Mwy o wybodaeth - post@cymdeithas.cymru

Pris: £7.00