Nwyddau

Pris: £30.00
Neud Nid Deud
Pris: £10.00
Pris: £5.00

Crys-T deunydd cymysg du, gyda dyluniad "Cymru yn Ewrop" ar y blaen a thafod y ddraig ar yr ysgwydd

Pris: £15.00

Crys ffasiynol (yn ein barn ni) yn dod i'ch botwm bol, mae lliw glas neu ddu, gyda'r geiriau 'Cymru yn Ewrop'

Pris: £18.00

 

Addysg Gymraeg i bawb erbyn 2018? Neu Lywodraeth sy’n symud cadeiriau ar y Titanic ail-iaith tra bo 80% o blant heb gyfle i ddysgu yn Gymraeg! Er mwyn cyrraedd pen y daith, bydd angen arian arnom ni!
 
 
  • Os gallech chi gyfrannu £10gallen ni anfon copïau mawr o lythyr gan arbenigwyr at Aelodau Cynulliad, Cymwysterau Cymru a’r Llywodraeth   
  • Os gallech chi gyfrannu £100gallen ni fynd ag athrawon neu ddisgyblion sydd wedi profi methiannau’r drefn ail iaith fel rhan o ddirprwyaeth i’r Llywodraeth   
  • Os gallech chi gyfrannu £1000 (neu pe bai 10 yn cyfrannu £100 yr un), gallen ni fynd cam ymhellach â her gyfreithiol yn erbyn penderfyniad Cymwysterau Cymru i barhau gyda chymhwyster Cymraeg ail iaith, gan weithredu’n groes i bolisi’r Llywodraeth sydd wedi derbyn rhai o alwadau’r Gymdeithas

Os hoffech chi gyfrannu'n fisol, ewch yma; am ffyrdd eraill o dalu ewch yma yma; neu defnyddiwch y dudalen hon i gyfrannu nawr.

Pris: £10.00

Mae'r Gymdeithas yn gwerthfawrogi pob cyfraniad - diolch i chi!

Os ydych chi'n defnyddio'r dudalen i dalu am rywbeth penodol, anfonwch neges i post@cymdeithas.cymru i'n hysbysu os gwelwch yn dda.

Pris: £0.00

Defnyddiwch y dudalen hon i gyfrannu'n ariannol at y Gymdeithas - rhowch y swn hoffech ei gyfrannu (mewn punnoedd / GBP) yn y blwch "swm" isod. Os ydych chi'n defnyddio'r dudalen i dalu am rywbeth penodol, anfonwch neges i post@cymdeithas.cymru i'n hysbysu os gwelwch yn dda.

Use this page to donate money to Cymdeithas - enter the ammount you'd like to donate (in pounds / GBP) in the box labeled "swm" below. if you're using this page to pay for something specific, please send a message to post@cymdeithas.cymru to let us know.

Pris: £0.00

Defnyddiwch y dudalen yma i ymaelodi ar gyfer blwyddyn yn unig - os am dalu'n fisol, ewch i http://cymdeithas.cymru/ymaelodi. Efallai hoffech chi wneud cyfraniad hefyd.

Er mwyn ymaelodi am flwyddyn yn unig, dewiswch eich categori aelodaeth o'r blwch isod. 

Pris: £0.00
Llun: Mwg Hannercant

Mwg a gomisiynwyd yn arbennig i ddathlu hanner canmlwyddiant Cymdeithas yr Iaith

Y gost bostio yw £3 ar yr eitem hon. 

Pris: £5.99