Nwyddau

Pris: £30.00
Neud Nid Deud
Pris: £10.00
Pris: £5.00

Crys-T deunydd cymysg du, gyda dyluniad "Cymru yn Ewrop" ar y blaen a thafod y ddraig ar yr ysgwydd

Pris: £15.00

Crys ffasiynol (yn ein barn ni) yn dod i'ch botwm bol, mae lliw glas neu ddu, gyda'r geiriau 'Cymru yn Ewrop'

Pris: £18.00

 

Addysg Gymraeg i bawb erbyn 2018? Neu Lywodraeth sy’n symud cadeiriau ar y Titanic ail-iaith tra bo 80% o blant heb gyfle i ddysgu yn Gymraeg! Er mwyn cyrraedd pen y daith, bydd angen arian arnom ni!
 
 
  • Os gallech chi gyfrannu £10gallen ni anfon copïau mawr o lythyr gan arbenigwyr at Aelodau Cynulliad, Cymwysterau Cymru a’r Llywodraeth   
  • Os gallech chi gyfrannu £100gallen ni fynd ag athrawon neu ddisgyblion sydd wedi profi methiannau’r drefn ail iaith fel rhan o ddirprwyaeth i’r Llywodraeth   
  • Os gallech chi gyfrannu £1000 (neu pe bai 10 yn cyfrannu £100 yr un), gallen ni fynd cam ymhellach â her gyfreithiol yn erbyn penderfyniad Cymwysterau Cymru i barhau gyda chymhwyster Cymraeg ail iaith, gan weithredu’n groes i bolisi’r Llywodraeth sydd wedi derbyn rhai o alwadau’r Gymdeithas

Os hoffech chi gyfrannu'n fisol, ewch yma; am ffyrdd eraill o dalu ewch yma yma; neu defnyddiwch y dudalen hon i gyfrannu nawr.

Pris: £10.00

Mae'r Gymdeithas yn gwerthfawrogi pob cyfraniad - diolch i chi!

Os ydych chi'n defnyddio'r dudalen i dalu am rywbeth penodol, anfonwch neges i post@cymdeithas.cymru i'n hysbysu os gwelwch yn dda.

Pris: £0.00

Ar Hydref 22ain, fydd dirprwyaeth o Gymdeithas yr Iaith yn mynd ar daith i gyfranu tuag at yr achos dyngarol yn Calais, lle mae dros 10,000 o ffoaduriaid wedi bod yn byw o dan amgylchiadau heriol a pheryglus ers dros degawd. Er gwaethaf hyn, nid oes yna ymgais clir wedi bod ynglyn a sut i sicrhau cyfleoedd newydd ac urddas i’r rheiny sydd wedi glanio yn y gwersyll. Dim ond cynyddu'r ansicrwydd a'r perygl y gwna'r bygythiad awdurdodau Ffrainc i "glirio" y gwersyll yn yr wythnosau nesaf.

Yn rhan o’r daith dyngarol, mi fyddem yn derbyn rhoddion hanfodol sydd ei angen ar bobl yno.

Rydym yn chwilio am y nwyddau canlynol:

  •     Bagiau a chesys mawr
  •     Sachau cysgu gaeaf
  •     Blancedi trwchus
  •     Pebyll a Matiau cysgu
  •     Bwyd: tuniau o bys, tuniau o bysgod, olew coginio, llaeth UHT, siwgr, te, coffi

Dim ond eitemau glân mewn cyflwr da bydden ni'n derbyn. Os oes gennych eitemau ar wahân i'r uchod y gall fod yn ddefnyddiol, cysylltwch â ni, neu wiriwch ar wefan y mudiadau dyngarol i weld a oes eu hangen. http://www.calaidipedia.co.uk/current-needs Gellid gollwng rhoddion yn ein swyddfeydd yn Aberystwyth a Chaerdydd trwy drefnu o flaen llaw: http://cymdeithas.cymru/cyswllt

Mae grŵp lleol ym Machynlleth hefyd yn casglu nwyddau ar gyfer y daith yma ac wedi hynny tan Tachwedd 23ain, pob dydd Mercher yn ystafell y vortex yn y Plas, Machynlleth o 10yb tan 1yp.

Gallech hefyd gyfrannu tuag at gost taith dirprwyaeth y Gymdeithas - byddem yn cyfrannu unrhyw arian dros ben i'r mudiadau dyngarol.

Pris: £10.00

Defnyddiwch y dudalen hon i gyfrannu'n ariannol at y Gymdeithas - rhowch y swn hoffech ei gyfrannu (mewn punnoedd / GBP) yn y blwch "swm" isod. Os ydych chi'n defnyddio'r dudalen i dalu am rywbeth penodol, anfonwch neges i post@cymdeithas.cymru i'n hysbysu os gwelwch yn dda.

Use this page to donate money to Cymdeithas - enter the ammount you'd like to donate (in pounds / GBP) in the box labeled "swm" below. if you're using this page to pay for something specific, please send a message to post@cymdeithas.cymru to let us know.

Pris: £0.00

Defnyddiwch y dudalen yma i ymaelodi ar gyfer blwyddyn yn unig - os am dalu'n fisol, ewch i http://cymdeithas.cymru/ymaelodi. Efallai hoffech chi wneud cyfraniad hefyd.

Er mwyn ymaelodi am flwyddyn yn unig, dewiswch eich categori aelodaeth o'r blwch isod. 

Pris: £0.00