Nwyddau

Pris: £30.00
Neud Nid Deud
Pris: £10.00
Pris: £5.00

Crys-T deunydd cymysg du, gyda dyluniad "Cymru yn Ewrop" ar y blaen a thafod y ddraig ar yr ysgwydd

Pris: £15.00

Crys ffasiynol (yn ein barn ni) yn dod i'ch botwm bol, mae lliw glas neu ddu, gyda'r geiriau 'Cymru yn Ewrop'

Pris: £18.00

Het

Delwedd Het

Newydd! Logo'r Gymdeithas - ar het

Pris: £11.00

Dangosodd arolwg barn diweddar fod pobl Cymru, a phleidleiswyr y Blaid Lafur yn enwedig, yn gryf o blaid estyn hawliau iaith i'r sector breifat.  Byddai hyn yn golygu, er enghraifft, rhoi yr hawl i gael gwasanaethau Cymraeg gan eich banc neu eich darparwr ffôn symudol.

Er hyn mae'r Gweinidog Alun Davies eisiau gwanhau ein hawliau. 

Yn lle amddiffyn pobl Cymru, mae e'n gweithredu fel gwas bach i'r cwmnïau mawrion wrth lobïo'n galed er mwyn peidio creu hawliau i'r Gymraeg yn y sector breifat.  

Beth am ddweud wrth ei etholwyr?

Gyda £10, gallwn ni argraffu daflenni i ddosbarthu yn ei etholaeth (fel yr un uchod) 

Gyda £100, gallwn ni bostio'r taflenni i bobl Blaenau Gwent  

Gyda £1000, gallwn ni brynu hysbysebion yn ei bapurau lleol a mannau eraill

Fel mudiad gwbl annibynnol, mae Cymdeithas yr Iaith yn llwyr ddibynnol ar gyfraniadau, a byddem yn ddiolchgar o faint bynnag gallech chi roi.

Os hoffech chi gyfrannu'n fisol, ewch yma; am ffyrdd eraill o dalu ewch yma yma; neu defnyddiwch y dudalen hon i gyfrannu nawr.

Pris: £0.00

Mae'r Gymdeithas yn gwerthfawrogi pob cyfraniad - diolch i chi!

Os ydych chi'n defnyddio'r dudalen i dalu am rywbeth penodol, anfonwch neges i post@cymdeithas.cymru i'n hysbysu os gwelwch yn dda.

Pris: £0.00

Defnyddiwch y dudalen hon i gyfrannu'n ariannol at y Gymdeithas - rhowch y swn hoffech ei gyfrannu (mewn punnoedd / GBP) yn y blwch "swm" isod. Os ydych chi'n defnyddio'r dudalen i dalu am rywbeth penodol, anfonwch neges i post@cymdeithas.cymru i'n hysbysu os gwelwch yn dda.

Use this page to donate money to Cymdeithas - enter the ammount you'd like to donate (in pounds / GBP) in the box labeled "swm" below. if you're using this page to pay for something specific, please send a message to post@cymdeithas.cymru to let us know.

Pris: £0.00

Defnyddiwch y dudalen yma i ymaelodi ar gyfer blwyddyn yn unig - os am dalu'n fisol, ewch i http://cymdeithas.cymru/ymaelodi. Efallai hoffech chi wneud cyfraniad hefyd.

Er mwyn ymaelodi am flwyddyn yn unig, dewiswch eich categori aelodaeth o'r blwch isod. 

Pris: £0.00