Nwyddau

Bathodyn metel - logo'r Gymdeithas gyda rhimyn lliw aur neu gefndir lliw arian.

Pris: £2.00

Pâr o sticeri "Cymru Rydd yn Ewrop," un yn las a'r llall yn wyrdd a gwyn, sticer car a mwy

Pris: £1.00

Pecyn o 6 thatŵ dros dro gyda logo'r Gymdeithas

Pris: £2.50
Croeso i bawb yng Nghaerdydd

Pecyn o 5 sticer sgwar 'Croeso i Bawb yng Nghaerdydd'

Pris £1.50

Pris: £1.50
Mae Croeso i Ffoaduriaid

Pecyn o 5 sticer sgwar 'Mae Croeso i Ffoaduriaid'

Pris: £1.50

 

Pris: £1.50
Penwythnos Dysgwyr: Bethesda, Gwynedd 22-24 Medi '17
22/09/2017 - 24/09/2019
 
Croeso i bawb - addas ar gyfer dysgwyr lefel canolradd ac uwch (gallu cynnal sgwrs)
 
Cyfle i aros mewn byncws cymunedol mewn pentref enwog Cymraeg ei iaith, ymarfer eich Cymraeg, cael hwyl, a dysgu am hanes radical yr ardal.
 

Croeso i chi gysylltu â ni am sgwrs neu fwy o wybodaeth: Nia ar nia.llywelyn@gmail.com / 07770 623962 neu  Robin ar post@cymdeithas.cymru / 01970 624501, neu ymunwch â'r digwyddiad facebook yma: https://www.facebook.com/events/181377739061130/

Penwythnos gyfan yn cynnwys llety a brecwast am ddim ond £60

Pris: £60.00

Penwythnos Dysgu Caerdydd

Llety Nos Da

Nos Wener 27ain – dydd Sul 29ain Hydref 2017

Addas ar gyfer dysgwyr Canolradd+

Bydd y penwythnos i ddysgwyr yng Nghaerdydd yn gyfle i ymarfer eich Cymraeg, darganfod hanes a diwylliant y brifddinas, a dysgu mwy am Gymdeithas yr Iaith.

Penwythnos ar gyfer defnyddio’r Gymraeg tu allan i’r dosbarth

Am £75, bydd gwely a brecwast, gweithgareddau a mwy!

Croeso i chi gysylltu â ni am sgwrs neu fwy o wybodaeth: Nia ar nia.llywelyn@gmail.com / 07770 623962 neu  Robin ar post@cymdeithas.cymru / 01970 624501, neu ymunwch â'r digwyddiad facebook yma: https://www.facebook.com/events/107412289929449/

Pris: £75.00

Y Parot, Caerfyrddin

Sylwer na fyddwn yn danfon tocynnau o flaen llaw - byddan nhw wrth y drws i chi gasglu nososn y gig. Dewch â rhif archeb a chopi o e-bost cadarnhad (ar bapur neu ffôn).

mwy o wybodaeth - bethan@cymdeithas.cymru

Pris: £8.00