Nwyddau

Hawl i'r Gymraeg - Gwion Lewis
Pris: £7.95

Bathodyn metel - logo'r Gymdeithas gyda rhimyn lliw aur neu gefndir lliw arian.

Pris: £2.00

Pâr o sticeri "Cymru Rydd yn Ewrop," un yn las a'r llall yn wyrdd a gwyn, sticer car a mwy

Pris: £1.00

Pecyn o 6 thatŵ dros dro gyda logo'r Gymdeithas

Pris: £2.50
Croeso i bawb yng Nghaerdydd

Pecyn o 5 sticer sgwar 'Croeso i Bawb yng Nghaerdydd'

Pris £1.50

Pris: £1.50
Mae Croeso i Ffoaduriaid

Pecyn o 5 sticer sgwar 'Mae Croeso i Ffoaduriaid'

Pris: £1.50

 

Pris: £1.50
Gwersylla gyda Chymdeithas yr Iaith yn Fferm Penrhos - £60 y pen

Bydd gigs Steddfod Cymdeithas yr Iaith eleni yn cael eu cynnal ym meudy Fferm Penrhos Bodedern. Mae'r Gymdeithas yn cynnig gwersylla am brisiau rhesymol iawn ar gaeau nefol y fferm - archebwch eich lle heddiw!

Defnyddiwch y dudalen yma i archebu eich lle ar gyfer yr wythnos gyfan, a byddwn ni'n cadw lle i chi.

Os hoffech chi archebu lle i wersylla am un noson (£10 bob pen, bob noson, ewch i http://cymdeithas.cymru/gwersylla/noson)

Isod mae'r prisiau ar gyfer yr wythnos gyfan (4ydd - 12fed Awst 2017).

 • Pebyll a charafannau*: £60 y pen drwy'r wythnos; neu
 • £10 y nos (y pen)
 • Gwesylla + pob gig £110 (cyntaf i'r felin)

Mae tocyn wythnos ar gyfer y gigs yn unig ar gael yma, neu gwelwch manylion ein holl ddigwyddiadau yma.

Mynediad i blant dan 12 mlwydd oed yn rhad ac am ddim

Lleolir y maes gwersylla ar Fferm Penrhos, LL65 3TA

Bydd cae ar gyfer parcio eich ceir yno.

Wrth archebu rydych yn cytuno i bolisi ymddygiad mewn digwyddiadau Cymdeithas yr Iaith ac i delerau ac amodau maes gwersylla'r Gymdeithas.

Pris: £60.00
Gwersylla Cymdeithas yr Iaith - £10 y pen y noson

Defnyddiwch y dudalen yma i dalu am wersylla am un noson ar y tro - sef £10 bob pen, bob noson. Mae gostyngiad ar gyfer yr wythnos gyfan (£60 y pen drwy'r wythnos) - yma http://cymdeithas.cymru/gwersylla

*nid oes cyfleusterau trydan na dŵr sy'n cysylltu i garafannau

Mynediad i blant dan 12 mlwydd oed yn rhad ac am ddim

Lleolir y maes gwersylla ar Fferm Penrhos, LL65 3TA

Bydd cae ar gyfer parcio eich ceir yno.

ON. nid yw'r prisiau hyn yn cynnwys mynediad i'r gigs - bydd rheini ar gael ar wahân, neu ewch i http://cymdeithas.cymru/gwersylla i archebu tocyn wythnos

Nodwch pa ddydd byddech yn cyrraedd ac yn gadael yn y blychau isod er mwyn archebu lle

PWYSIG: mae un tocyn yn caniatáu lle i un person ar gyfer un noson. Defnyddiwch y blwch nifer i sicrhau eich bod yn talu £10 y pen y noson, e.e. os oes 2 ohonoch yn aros am 3 noson bydd angen 6 thocyn (=£60)

 

Wrth archebu rydych yn cytuno i bolisi ymddygiad mewn digwyddiadau Cymdeithas yr Iaith ac i delerau ac amodau maes gwersylla'r Gymdeithas.

Pris: £10.00

28-30 o Ebrill 2017

Y Fenni

Bydd y Penwythnos i Ddysgwyr yn y Fenni yn gyfle i ymarfer eich Cymraeg, darganfod hanes a diwylliant yr ardal hardd hon, ac hefyd dysgu mwy am Gymdeithas yr Iaith

Mae'r cwrs yn cynnwys nifer o weithgareddau a llety am y penwythnos ac yn addas ar gyfer dysgwyr ar lefelau Canolradd +

Bydd amserlen y penwythnos yn cynnwys:

 • Sesiwn holi ac ateb gan Ddysgwr y Flwyddyn 2016
 • taith gerdded y Bannau
 • Dysgu am waith Cymdeithas yr Iaith a'r mentrau iaith: beth allwn ni wneud yn ein cymunedau?
 • Sesiwn ar gerddoriaeth Cymraeg gyda Pat Morgan o'r grwp Datblygu
 • Pwy oedd arglwyddes Llanofer?
 • Taith hanesyddol o gwmpas y Fenni
 • Noson Canu yn y Dafarn gyda Jamie Bevan
 • gweithdy crefft

a mwy................

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â jamie@cymdeithas.cymru / 02920 486469

Pris: £70.00

Mae'r tocyn arbennig hwn yn caniatâu mynediad i bob un o'r 8 noswaith arbennig mae'r Gymdeithas yn trefnu ar Fferm Penrhos eleni, o Awst 5ed - 12fed, dros £15 yn llai na thalu am bob nos yn unigol.

ON. nid yw'r tocyn yn cynnwys gwersylla - ewch yma i archebu lle i'ch pabell neu garafán

Mae holl waith Cymdeithas yr Iaith yn dibynnu ar roddion ac ymroddiad ein haelodau.
Beth am ymaelodi nawr?

Pris: £50.00