Nwyddau

Cwpan porslan pur: un mewn miliwn

Myg arbennig "un mewn miliwn", porslan / tsieina pur

Pris: £9.00

Simon Chandler - O Hiraeth i Saudade

Cerddoriaeth acwstig â dylanwad Brasil yn Gymraeg

Albwm (CD) 10 o ganeuon - £6 + £2 postio

Pris: £6.00

Teclyn defnyddiol er mwyn i'r gwleidyddion rhoi eu bil yn y bin ... neu i gadw eich desg yn daclus! Cost postio £3

Pris: £1.50

Modrwy arian "tafod y ddraig" unigryw - dau fodel ar gael mewn gwahanol feintiau

  • tafod mawr miniog
  • tafod bach taclus

Er mwyn cael y modrwy gorau i chi, ry'n ni'n awgrymu'n gryf eich bod yn cael mesur eich bys yn gyntaf, er enghraifft trwy fynd i siop gemwaith, ac yna'n anfon eich mesuriadau atom, a bydd modrwy yn cael ei greu ar eich cyfer. O ganlyniad, fydda archebion yn cymryd yn hirach i'ch cyrraedd nag eitemau eraill yn ein siop - diolch am eich amynedd!

Cysylltwch â post@cymdeithas.cymru / 01970 624501 am ragor o wybodaeth neu i gadarnhau eich mesuriadau a manylion eich archeb.

Pris: £32.00
Penwythnos Dysgwyr Y Fenni 2018

Gwener 15 - Sul 17 Mehefin 2018

Dewch yn ôl i ardal Eisteddfod Genedlaethol 2016 i ddilyn cwrs Cymraeg amgen!
 
Bydd y Penwythnos i Ddysgwyr yn y Fenni yn gyfle i ymarfer eich Cymraeg, darganfod hanes a diwylliant yr ardal,  ac i ddysgu mwy am Gymdeithas yr Iaith
 
Cost y penwythnos ydy £70, sy'n cynnwys nifer o weithgareddau a llety am y penwythnos. Byddwn yn darparu brecwast a byrbrydau yn y ganolfan a bydd disgwyl i'r dysgwyr dalu am fwyd pan fyddwn yn bwyta allan.

Aros yn rhywle arall? Mae costyngiad ar gael i bobl na fydd yn aros yn y ganolfan. Cysylltwch am fwy o wybodaeth

Bydd amserlen y penwythnos yn cynnwys:

  • Taith gerdded 
  • Cyfle i ddysgu am waith Cymdeithas yr Iaith
  • Sesiwn ar gerddoriaeth Gymraeg gyda Patblygu 
  • Taith hanesyddol o gwmpas Y Fenni 
  • Sesiwn coginio
  • Gweithdy Ukulele 
  • a llawer mwy................

Am fwy o wybodaeth, peidiwch ag oedi i gysylltu ag Owen Howell ar: 02920486469 neu de@cymdeithas.cymru

 

Pris: £70.00
8 gig am £85

Mae'r tocyn arbennig hwn yn cynnwys tocynnau ar gyfer holl adloniant Cymdeithas yr Iaith yn Steddfod Caerdydd eleni, o Awst 4ydd - 11eg, £15 yn llai na thalu am bob nos yn unigol.

BRYN FÔN • ADWAITH • PLANT DUW

SADWRN 4 AWST

£15 (18+)

 

BREICHIAU HIR • CADNO • HYLL • WIGWAM

SUL 5 AWST

£10 (16+)

 

CANDELAS • HMS MORRIS • PAPUR WAL

LLUN 6 AWST

£10 (16+)

 

YR EIRA • SEROL SEROL • LOS BLANCOS

MAWRTH 7 AWST

£10 (16+)

 

MEIC STEVENS • HEATHER JONES • JAMIE BEVAN 

MERCHER 8 AWST

£15 (18+)

 

LLWYBR LLAETHOG • TŶ GWYDR • ANI GLASS • PASTA HULL

IAU 9 AWST

£10 (18+)

 

GWENNO • OMALOMA • BITW • PYS MELYN

GWENER 10 AWST

£15 (18+)

 

GERAINT JARMAN • BOB DELYN A'R EBILLION • FFRACAS • EADYTH

SADWRN 11 AWST

£15 (18+)

 

CLWB IFOR BACH, CAERDYDD

DRYSAU 19:30 BOB NOS

Bydd tocynnau'n cael eu hanfon atoch chi ymlaen llaw, ond bydd rhaid casglu unrhyw docyn a archebir ar ôl 31 Gorffennaf o'n stondin yn y Bae.

Mae gan y Gymdeithas bolisi ymddygiad, yma.

ON. nid yw'r tocyn yn cynnwys llety - ewch yma i archebu ystafell gyda chriw'r Gymdeithas.

Mae holl waith Cymdeithas yr Iaith yn dibynnu ar roddion ac ymroddiad ein haelodau.
Beth am ymaelodi nawr?

Pris: £85.00
07/09/2018 - 09/09/2018
 
Croeso i bawb - addas ar gyfer dysgwyr lefel canolradd ac uwch (gallu cynnal sgwrs)
 
Cyfle i aros mewn byncws cymunedol mewn pentref enwog Cymraeg ei iaith, ymarfer eich Cymraeg, cael hwyl, a dysgu am hanes radical yr ardal.
 

Croeso i chi gysylltu â ni am sgwrs neu fwy o wybodaeth: Heledd ar gogledd@cymdeithas.cymru / 01286 662905 neu  Robin ar post@cymdeithas.cymru / 01970 624501, neu ymunwch â'r digwyddiad facebook yma:

Penwythnos gyfan yn cynnwys llety a brecwast am ddim ond £70

Pris: £70.00
Bryn Fôn, Adwaith, Plant Duw

Clwb Ifor Bach, Caerdydd. Drysau 7:30yh

Nos Sadwrn, 4ydd Awst 2018

Cyfyngiad oedran 18+

Bydd tocynnau'n cael eu hanfon atoch chi ymlaen llaw, ond bydd rhaid casglu unrhyw docyn a archebir ar ôl 31 Gorffennaf o'n stondin yn y Bae.

Mae gan y Gymdeithas bolisi ymddygiad, yma.

Gallech hefyd brynu tocyn gostyngol ar gyfer holl adloniant yr wythnos (gan arbed £15) yma

Mae holl waith Cymdeithas yr Iaith yn dibynnu ar roddion ac ymroddiad ein haelodau.
Beth am ymaelodi nawr?

Pris: £15.00
BREICHIAU HIR • CADNO • HYLL • WIGWAM

Clwb Ifor Bach, Caerdydd. Drysau 7:30yh

Nos Sul, 5ed Awst 2018

Cyfyngiad oedran 16+

Bydd tocynnau'n cael eu hanfon atoch chi ymlaen llaw, ond bydd rhaid casglu unrhyw docyn a archebir ar ôl 31 Gorffennaf o'n stondin yn y Bae.

Mae gan y Gymdeithas bolisi ymddygiad, yma.

Gallech hefyd brynu tocyn gostyngol ar gyfer holl adloniant yr wythnos (gan arbed £15) yma

Mae holl waith Cymdeithas yr Iaith yn dibynnu ar roddion ac ymroddiad ein haelodau.
Beth am ymaelodi nawr?

Pris: £10.00
CANDELAS • HMS MORRIS • PAPUR WAL

Clwb Ifor Bach, Caerdydd. Drysau 7:30yh

Nos Lun, 6ed Awst 2018

Cyfyngiad oedran 16+

Bydd tocynnau'n cael eu hanfon atoch chi ymlaen llaw, ond bydd rhaid casglu unrhyw docyn a archebir ar ôl 31 Gorffennaf o'n stondin yn y Bae.

Mae gan y Gymdeithas bolisi ymddygiad, yma.

Gallech hefyd brynu tocyn gostyngol ar gyfer holl adloniant yr wythnos (gan arbed £15) yma

Mae holl waith Cymdeithas yr Iaith yn dibynnu ar roddion ac ymroddiad ein haelodau.
Beth am ymaelodi nawr?

Pris: £10.00