Nwyddau

MEIC STEVENS • HEATHER JONES • JAMIE BEVAN

Clwb Ifor Bach, Caerdydd. Drysau 7:30yh

Nos Fercher, 8fed Awst 2018

Cyfyngiad oedran 18+

Bydd tocynnau'n cael eu hanfon atoch chi ymlaen llaw, ond bydd rhaid casglu unrhyw docyn a archebir ar ôl 31 Gorffennaf o'n stondin yn y Bae.

Mae gan y Gymdeithas bolisi ymddygiad, yma.

Gallech hefyd brynu tocyn gostyngol ar gyfer holl adloniant yr wythnos (gan arbed £15) yma

Mae holl waith Cymdeithas yr Iaith yn dibynnu ar roddion ac ymroddiad ein haelodau.
Beth am ymaelodi nawr?

Pris: £15.00
 GWENNO • OMALOMA • BITW • PYS MELYN GWENER 10 AWST

Clwb Ifor Bach, Caerdydd. Drysau 7:30yh

Nos Wener, 10fed Awst 2018

Cyfyngiad oedran 18+

Bydd tocynnau'n cael eu hanfon atoch chi ymlaen llaw, ond bydd rhaid casglu unrhyw docyn a archebir ar ôl 31 Gorffennaf o'n stondin yn y Bae.

Mae gan y Gymdeithas bolisi ymddygiad, yma.

Gallech hefyd brynu tocyn gostyngol ar gyfer holl adloniant yr wythnos (gan arbed £15) yma

Mae holl waith Cymdeithas yr Iaith yn dibynnu ar roddion ac ymroddiad ein haelodau.
Beth am ymaelodi nawr?

Pris: £15.00
 GERAINT JARMAN • BOB DELYN A'R EBILLION • FFRACAS • EADYTH SADWRN 11 AWST

Clwb Ifor Bach, Caerdydd. Drysau 7:30yh

Nos Sadwrn, 11eg Awst 2018

Cyfyngiad oedran 18+

Bydd tocynnau'n cael eu hanfon atoch chi ymlaen llaw, ond bydd rhaid casglu unrhyw docyn a archebir ar ôl 31 Gorffennaf o'n stondin yn y Bae.

Mae gan y Gymdeithas bolisi ymddygiad, yma.

Gallech hefyd brynu tocyn gostyngol ar gyfer holl adloniant yr wythnos (gan arbed £15) yma

Mae holl waith Cymdeithas yr Iaith yn dibynnu ar roddion ac ymroddiad ein haelodau.
Beth am ymaelodi nawr?

Pris: £15.00

POB TOCYN WEDI EI WERTHU - ER GWYBODAETH YN UNIG

Y Parrot, Caerfyrddin

Meic Stevens
Bronwen Lewis
Rhys Dafis

Mae'r tocynnau oll wedi gwerthu felly bydd dim tocynnau ar werth ar y drws ar gyfer gig Meic Stevens, Bronwen Lewis a Rhys Dafis yn y Parot Caerfyrddin nos Wener yma (Mai 18).

Amseroedd:
8.25pm - Rhys Dafis
9.00pm - Meic Stevens
10.15pm - Bronwen Lewis

Noson sefyll, gydag ychydig o gadeiriau yn y cefn yn unig

Tocynnau: Ni fydd tocynnau'n cael eu postio o flaen llaw, dewch â'r e-bost cadarnhad gyda chi wedi ei argraffu neu ar ffôn clyfar.

POB TOCYN WEDI EI WERTHU - ER GWYBODAETH YN UNIG

Pris: £0.00
LLWYBR LLAETHOG • TŶ GWYDR • ANI GLASS • PASTA HULL

Clwb Ifor Bach, Caerdydd. Drysau 7:30yh

Nos Iau, 9fed Awst 2018

Cyfyngiad oedran 18+

Bydd tocynnau'n cael eu hanfon atoch chi ymlaen llaw, ond bydd rhaid casglu unrhyw docyn a archebir ar ôl 31 Gorffennaf o'n stondin yn y Bae.

Mae gan y Gymdeithas bolisi ymddygiad, yma.

Gallech hefyd brynu tocyn gostyngol ar gyfer holl adloniant yr wythnos (gan arbed £15) yma

Mae holl waith Cymdeithas yr Iaith yn dibynnu ar roddion ac ymroddiad ein haelodau.
Beth am ymaelodi nawr?

Pris: £10.00

LLETY YN YSTOD Y STEDDFOD

AR WERTH 1-31 MAI YN UNIG

Gan y bydd Eisteddfod Caerdydd yn un dra wahanol, rydym yn falch o gyhoeddi y byddwn ni'n cynnig llety ychydig yn wahanol i'r arfer.  

Rydym yn falch o gyhoeddi y bydd ein llety ar gyfer yr wythnos yn cael ei ddarparu mewn lleoliad arbennig, yng nghanol y ddinas. Mae'r fflatiau myfyrwyr gyda 5 ystafell yn cynnig llety sy'n addas i bawb, ac mae bob fflat yn cynnwys: 

 • Ystafelloedd en suite gyda gwely dwbl bach

 • Dillad gwely

 • Cegin gyda'r holl gyfleusterau  

 • Ardal cymdeithasu  

 Mae'r safle hefyd yn cynnwys: 

 • Golchdy

 • Diogelwch 24 awr

 • Siediau beic

 • Gofod cymdeithasu  

  

 

Leoliad  

Cynhelir llety yr y wythnos yn fflatiau Parc Liberty. Mae Parc Liberty wedi cael ei leoli yng nghanol y ddinas ac felly, cynigir lleoliad delfrydol sy'n agos iawn at: maes Yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mae Caerdydd, gigs yr wythnos yng Nghlwb Ifor Bach ac holl atyniadau'r brifddinas.  

Tra bod y lleoliad o fewn pellter cerdded i holl safleoedd pwysig yr wythnos, mae hefyd mewn lleoliad arbennig ar gyfer trafnidiaeth leol sy'n rhedeg rhwng yr ardal a Bae Caerdydd.  

 • Clwb Ifor Bach 0.6m (13 munud yn cerdded) 

 • Canolfan y Mileniwm 1.4m (28 munud yn cerdded) 

 • Gorsaf Trên Caerdydd Canolog - 0.3m (6 munud yn cerdded) 

 • Siop lleol -  0.2m (5 munud) 

 • Tafarn Y Cornwall0.3m (7 munud yn cerdded)

Cost

Ydych chi am dreulio'r wythnos gyfan yn y brifddinas? neu ymweld am y penwythnos olaf yn unig? Mae gyda ni ddau opsiwn rhesymol iawn ar gael:  

ER MWYN CADW'CH LLE, BYDD ANGEN TALU BLAENDAL CYN DYDD IAU 31 MAI

Bydd angen talu'r gweddill erbyn 1af o Orffennaf

8 noson (4 Awst – 12 Awst) - £275 - Blaendal o £100 

3 noson (9 Awst –12 Awst) - £150  - Blaendal o £50 

Mae'r prisiau hyn ar gyfer yr ystafell

 

Eisiau aros gyda'ch ffrinidau neu'ch teulu?

Er mwyn archebu ystafell mewn fflat gyda'ch ffrindiau/teulu, e-bostiwch de@cymdeithas.cymru ar ôl archebu a cheisiwn ni sicrhau bod modd i chi fod gyda'i gilydd.

Mae holl waith Cymdeithas yr Iaith yn dibynnu ar roddion ac ymroddiad ein haelodau.
Beth am ymaelodi nawr?

Wrth dalu'r blaendal, rydych yn cytuno i dalu'r gweddill, ac i gadw at bolisi ymddygiad mewn digwyddiadau Cymdeithas yr Iaith.

Byddwn yn cysylltu'n fuan wedi i chi archebu gyda rhagor o fanylion a thelerau'r llety.
 

Talu'r blaendal i gadw lle nawr: dewiswch

Pris: £100.00