Noson Gwis Cymru Rydd

10/08/2017 - 19:30

Noson i Ddathlu Amrywiaeth

7:30, Nos Iau 10fed Awst 2017

Fferm Penrhos, Bodedern LL65 3TA

Nid oes cerddoriaeth fyw ‘na bar ar y Nos Iau am resymau trwydded, ond mae croeso i bobl ddod â’u diodydd eu hunain i’r cwis. Croeso i bawb - tâl yn ôl tîm.

Gallech brynu tocyn gostyngol ar gyfer holl adloniant y Gymdeithas yn yr wythnos a llefydd ar ein maes gwersylla yma

Noson Gwis Cymru Rydd - Noson i Ddathlu Amrywiaeth