Noson Bragdy'r Beirdd

£5.00
Dyddiad: 
Mawrth, Awst 8th am 7:30 pm
Wylfa Beirdd: Noson Bragdy'r Beirdd

Noson dan ofal Bragdy'r Beirdd

Nos Fawrth, 8fed Awst 2017. Drysau am 7:30

Fferm Penrhos, Bodedern LL65 3TA

Mae holl waith Cymdeithas yr Iaith yn dibynnu ar roddion ac ymroddiad ein haelodau.
Beth am ymaelodi nawr?

Pris: £5.00