Pob tocyn wedi ei werthu! Bryn Fôn, Calfari, Y Chwedlau, Sophie Jayne

05/08/2017 - 19:30

Mae pob tocyn wedi ei werthu ar gyfer y noson arbennig hon. Beth am brynnu tocyn ar gyfer ein hadloniant arall yn yr Eisteddfod tra eu bod ar gael?

Wedi talu am docyn eisoes? Gwelwn ni chi yno! Dyma'r manylion:

Bryn Fôn a'r Band, Calfari, Y Chwedlau, Sophie Jayne, Dilys DJ

Nos Sadwrn, 5ed Awst 2017. Drysau am 7:30

Fferm Penrhos, Bodedern LL65 3TA