Geraint Jarman, Bob Delyn a'r Ebillion, Gai Toms

£10.00
Dyddiad: 
Sadwrn, Awst 12th am 7:30 pm
Geraint Jarman, Bob Delyn a'r Ebillion, Gai Toms

Geraint Jarman, Bob Delyn a'r Ebillion, Gai Toms

Nos Sadwrn, 12fed Awst 2017. Drysau am 7:30

Fferm Penrhos, Bodedern LL65 3TA

Gallech hefyd brynu tocyn gostyngol ar gyfer holl adloniant yr wythnos (gan arbed dros £15) wrth archebu lle ar ein maes gwersylla yma

***Yn anffodus mae'n rhaid i ni gyhoeddi fod y Brodyr wedi tynnu allan o'r gig steddfod am "resymau personnol". Rydym ni fel trefnwyr yn gutted am hyn ond yn dymuno'n dda i aelodau'r band wrth ddelio gyda'r sefyllfa.

Mae holl waith Cymdeithas yr Iaith yn dibynnu ar roddion ac ymroddiad ein haelodau.
Beth am ymaelodi nawr?

Pris: £10.00