Noson Stand-yp: Tudur Owen, Beth Angell, Eilir Jones, Hywel Pitts, DJ Dyl Mei

£10.00
Dyddiad: 
Sul, Awst 6th am 7:30 pm
Noson Stand-yp: Tudur Owen, Beth Angell, Eilir Jones, Hywel Pitts, DJ Dyl Mei

Noson Stand-yp: Tudur Owen, Beth Angell, Eilir Jones, Hywel Pitts, DJ Dyl Mei

Nos Sul, 6ed Awst 2017. Drysau am 7:30

Fferm Penrhos, Bodedern LL65 3TA

Gallech hefyd brynu tocyn gostyngol ar gyfer holl adloniant yr wythnos (gan arbed dros £15) wrth archebu lle ar ein maes gwersylla yma

Mae holl waith Cymdeithas yr Iaith yn dibynnu ar roddion ac ymroddiad ein haelodau.
Beth am ymaelodi nawr?

Pris: £10.00