Pob tocyn wedi ei werthu! Noson Stand-yp: Tudur Owen, Beth Angell, Eilir Jones, Hywel Pitts, DJ Dyl Mei

06/08/2017 - 19:30

Mae pob tocyn wedi ei werthu ar gyfer y noson arbennig hon. Beth am brynnu tocyn ar gyfer ein hadloniant arall yn yr Eisteddfod tra eu bod ar gael?

Wedi talu am docyn eisoes? Gwelwn ni chi yno! Dyma'r manylion:

Noson Stand-yp: Tudur Owen, Beth Angell, Eilir Jones, Hywel Pitts, DJ Dyl Mei

Nos Sul, 6ed Awst 2017. Drysau am 7:30

Fferm Penrhos, Bodedern LL65 3TA