Tocyn wythnos gigs Steddfod Môn

£50.00
Dyddiad: 
Sadwrn, Awst 5th am 7:00 pm

Mae'r tocyn arbennig hwn yn caniatâu mynediad i bob un o'r 8 noswaith arbennig mae'r Gymdeithas yn trefnu ar Fferm Penrhos eleni, o Awst 5ed - 12fed, dros £15 yn llai na thalu am bob nos yn unigol.

ON. nid yw'r tocyn yn cynnwys gwersylla - ewch yma i archebu lle i'ch pabell neu garafán

Mae holl waith Cymdeithas yr Iaith yn dibynnu ar roddion ac ymroddiad ein haelodau.
Beth am ymaelodi nawr?

Pris: £50.00