Eisteddfod Genedlaethol 2017 - Môn

Gigs a Gwersylla ar Fferm Penrhos

poster-cyffredinol_0.jpg

Tocyn Wythnos

Mae tocyn wythnos ar gael ar gyfer yr 8 noson o adloniant am £50 yn unig - dros £15 yn llai na thalu am bob nos yn unigol.

[Cliwch yma i brynu tocyn wythnos]

Tocynnau Fesul Noson

Nos Sadwrn Awst 5ed

Bryn Fôn a'r Band, Calfari, Y Chwedlau, Sophie Jayne, Dilys DJ

Nos Sul Awst 6ed: Noson Stand-yp (anaddas i’r gwan-galon)

Tudur Owen, Beth Angell, Eilir Jones, Hywel Pitts, DJ Dyl Mei

Nos Lun Awst 7fed: Noson Ikaching

Candelas, Ysgol Sul, Cpt Smith, DJ Branwen 

Nos Fawrth Awst 8fed: Noson Bragdy’r Beirdd

Cerddi a chaneuon, chwerthin a chrio yng nghwmni lein-yp dihafal o feirdd cyfoes 


Nos Fercher Awst 9fed: Noson Gwlad y Medra

Meinir Gwilym a'r Band, Panda Fight, Cordia, DJ Bethan Ruth.

Nos Iau Awst 10fed: Cwis Cymru Rydd - noson i ddathlu amrywiaeth

Nos Wener Awst 11eg

Steve Eaves, Kizzy, Lowri Evans, Brodyr Magee

Nos Sadwrn Awst 12fed

Geraint Jarman, Bob Delyn a'r Ebillion, Gai Toms

Gwersylla

Yn ogystal â’r gigs, rydym yn trefnu gwersyll ar y fferm, sydd lai na milltir o Faes yr Eisteddfod.

[Archebwch le ar gyfer eich pabell neu garafán trwy glicio yma]

Lleoliad

Ein lleoliad ar gyfer yr wythnos yw Fferm Penrhos, Bodedern LL65 3TA. Ein gobaith adeg y steddfod bob blwyddyn yw i gefnogi’r gymuned leol: eleni byddwn ni’n cydweithio nid yn unig gydag Iwan Penrhos a’r criw, ond hefyd gyda’r Ffermwyr Ifanc ym Môn fydd yn rhedeg bar drwy’r wythnos.

Bydd y drysau’n agor bob nos am 7:30 a thocynnau’n £10 yr un (heblaw noson Bragdy’r Beirdd fydd yn £5 a’r noson gwis ble bydd cyfraniad fesul tîm).