Eisteddfod Genedlaethol 2018 - Caerdydd

GIGS YR WYTHNOS

Llun Gigs Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.

TOCYNNAU AR WERTH NAWR

——

TOCYN WYTHNOS £85

Plis ystyriwch gyfyngiad oed y nosweithiau cyn prynu tocynnau

——

BRYN FÔN • ADWAITH • PLANT DUW

SADWRN 4 AWST

£15 (18+)

 

BREICHIAU HIR • CADNO • HYLL • WIGWAM

SUL 5 AWST

£10 (16+)

 

CANDELAS • HMS MORRIS • PAPUR WAL

LLUN 6 AWST

£10 (16+)

 

YR EIRA • SEROL SEROL • LOS BLANCOS

MAWRTH 7 AWST

£10 (16+)

 

MEIC STEVENS • HEATHER JONES • JAMIE BEVAN 

MERCHER 8 AWST

£15 (18+)

 

LLWYBR LLAETHOG • TŶ GWYDR • ANI GLASS • PASTA HULL

IAU 9 AWST

£10 (18+)

 

GWENNO • OMALOMA • BITW • PYS MELYN

GWENER 10 AWST

£15 (18+)

 

GERAINT JARMAN • BOB DELYN A'R EBILLION • FFRACAS • EADYTH

SADWRN 11 AWST

£15 (18+)

 

CLWB IFOR BACH, CAERDYDD

DRYSAU 19:30 BOB NOS

Bydd tocynnau'n cael eu hanfon atoch chi ymlaen llaw, ond bydd rhaid casglu unrhyw docyn a archebir ar ôl 31 Gorffennaf o'n stondin yn y Bae.

 

LLETY YN YSTOD YR WYTHNOS

AR WERTH NAWR

Gan y bydd Eisteddfod Caerdydd yn un dra wahanol, rydym yn falch o gyhoeddi y byddwn ni'n cynnig llety ychydig yn wahanol i'r arfer.  

Rydym yn falch o gyhoeddi y bydd ein llety ar gyfer yr wythnos yn cael ei ddarparu mewn lleoliad arbennig, yng nghanol y ddinas. Mae'r fflatiau myfyrwyr gyda 5 ystafell yn cynnig llety sy'n addas i bawb, ac mae bob fflat yn cynnwys: 

 • Ystafelloedd en suite gyda gwely dwbl bach 

 • Dillad gwely  

 • Cegin gyda'r holl gyfleusterau  

 • Ardal  cymdeithasu  

 Mae'r safle hefyd yn cynnwys: 

 • Golchdy  

 • Diogelwch 24 awr  

 • Siediau beic  

 • Gofod cymdeithasu   

 

  

 

Leoliad  

Cynhelir llety yr y wythnos yn fflatiau Parc Liberty. Mae Parc Liberty wedi cael ei leoli yng nghanol y ddinas ac felly, cynigir lleoliad delfrydol sy'n agos iawn at: maes Yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mae Caerdydd, gigs yr wythnos yng Nghlwb Ifor Bach ac holl atyniadau'r brifddinas.  

Tra bod y lleoliad o fewn pellter cerdded i holl safleoedd pwysig yr wythnos, mae hefyd mewn lleoliad arbennig ar gyfer trafnidiaeth leol sy'n rhedeg rhwng yr ardal a Bae Caerdydd.  

 • Clwb Ifor Bach 0.6m (13 munud yn cerdded) 

 • Canolfan y Mileniwm 1.4m (28 munud yn cerdded) 

 • Gorsaf Trên Caerdydd Canolog - 0.3m (6 munud yn cerdded) 

 • Siop lleol -  0.2m (5 munud) 

 • Tafarn Y Cornwall0.3m (7 munud yn cerdded)

 

Cost

Ydych chi am dreulio'r wythnos gyfan yn y brifddinas? neu ymweld am y penwythnos olaf yn unig? Mae gyda ni ddau opsiwn rhesymol iawn ar gael:  

ER MWYN CADW'CH LLE, BYDD ANGEN TALU BLAENDAL CYN DYDD IAU 31 MAI

Bydd angen talu'r gweddill erbyn Gorffennaf 1af

8 noson (4 Awst – 12 Awst) - £275 - Blaendal o £100 

3 noson (9 Awst –12 Awst) - £150  - Blaendal o £50 

 

Eisiau aros gyda'ch ffrinidau neu'ch teulu?

Er mwyn archebu ystafell mewn fflat gyda'ch ffrindiau/teulu, e-bostiwch de@cymdeithas.cymru ar ôl archebu a cheisiwn ni sicrhau bod modd i chi fod gyda'i gilydd 

Archebu nawr