Eisteddfod Genedlaethol 2017 - Môn

Gigs a Gwersylla ar Fferm Penrhos

Tocynnau Fesul Noson

Nos Iau Awst 10fed: Cwis Cymru Rydd - noson i ddathlu amrywiaeth

Nos Wener Awst 11eg

Steve Eaves, Kizzy, Lowri Evans, Brodyr Magee

Nos Sadwrn Awst 12fed

Geraint Jarman, Bob Delyn a'r Ebillion, Gai Toms, Plant Duw

Casglu Tocynnau

Ni fydd tocynnau sy'n cael eu prynu arlein ers Gorffennaf 31ain)yn cael eu postio atoch chi, gallwch chi gasglu'r tocynnau o stondin Cymdeithas ar y maes neu ar y drws ar Fferm Penrhos.

Gwersylla

Yn ogystal â’r gigs, rydym yn trefnu gwersyll ar y fferm, sydd lai na milltir o Faes yr Eisteddfod.

[Archebwch le ar gyfer eich pabell neu garafán yma]

Lleoliad

Ein lleoliad ar gyfer yr wythnos yw Fferm Penrhos, Bodedern LL65 3TA. Ein gobaith adeg y steddfod bob blwyddyn yw i gefnogi’r gymuned leol: eleni byddwn ni’n cydweithio nid yn unig gydag Iwan Penrhos a’r criw, ond hefyd gyda’r Ffermwyr Ifanc ym Môn fydd yn rhedeg bar drwy’r wythnos.

Bydd y drysau’n agor bob nos am 7:30 a thocynnau’n £10 yr un (heblaw noson Bragdy’r Beirdd fydd yn £5 a’r noson gwis ble bydd cyfraniad fesul tîm).

Digwyddiadau'r Wythnos ar y Maes

2pm, Dydd Llun Awst 7fed

Dyfodol cymunedau'r diwydiant amaeth ôl Brexit

Stondin y Gymdeithas

Siaradwyr: Glyn Roberts Llywydd Undeb Amaethwyr Cymru, Alun Elidyr, Iwan Huws Fferm Penrhos ac eraill

2pm, Dydd Mawrth Awst 8fed

Addysg Gymraeg i bawb ym Mon? Parti neu Brotest?

Stondin y Gymdeithas

Siaradwyr: Toni Schiavone, Gwion Morris Jones ac eraill

2:30pm, Dydd Mercher Awst 9fed

Deddfu a'r Gymraeg

Pabell y Cymdeithasau 2

Siaradwyr: Y Bargyfreithiwr Gwion Lewis, Meri Huws (Comisiynydd y Gymraeg), Heledd Gwyndaf (Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith) a Gweinidog y Gymraeg Alun Davies AC

2pm, Dydd Iau Awst 10fed

Datganoli darlledu - Boicotio’r Ffi Drwydded

Stondin y Gymdeithas

Siaradwyr: Angharad Tomos, Heledd Gwyndaf ac eraill

5pm, Dydd Iau Awst 10fed

Derbyniad caws a gwin i aelodau a chelloedd y Gymdeithas

Stondin y Gymdeithas

2pm, Dydd Gwener Awst 11eg

366 tŷ ym Mangor - penderfyniad pwy?

Stondin y Gymdeithas

Siaradwyr: Menna Machreth, Osian Owen, Cyng. Elin Walker Jones ac Ieu Wyn