Steddfod yr Urdd Penybont 2017

Rhwng y 29ain Mai a'r 3ydd o Fehefin fe fydd Uned Cymdeithas yr Iaith ar faes Eisteddfod yr Urdd! 
 
Bydd pob digwyddiad yn cychwyn ar ein Uned ar y maes. Dewch i ffeindio ni! Byddwn gyferbyn â stondin Llywodraeth Cymru.
 

Digwyddiadau'r wythnos:

Cyrraedd y Miliwn trwy Gynllunio Addysg - Rhaid Rhoi’r Darnau yn eu Lle

1yp, dydd Llun, 29ain Mai

Stondin Llywodraeth Cymru

Gyda Ffred Ffransis, David Williams ac eraill

Er mwyn cyrraedd y nod o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, rhaid i bob awdurdod lleol cynllunio addysg yn ol i niferoedd o siaradwyr bydd angen i gyfateb â’r nod.

Galwn ar yr awdurdodau lleol i ail-ddrafftio eu Cynlluniau Strategaeth y Gymraeg mewn Addysg i adlewyrchu’r angen. Y nod yw bod pob person ifanc sy’n gadael ysgol yn medru’r Cymraeg. Mae angen buddsoddi yn y gweithlu i gynyddu sgiliau athrawon a chynyddu’r cyfleoedd cyfrwng Cymraeg ffurfiol ac anffurfiol mewn ysgolion.

http://www.facebook.com/events/240804782990779/

http://cymdeithas.cymru/digwyddiadau/cyrraedd-y-miliwn-trwy-gynllunio-addysg-rhaid-rhoi-r-darnau-yn-eu-lle

Amrywiaeth Ieithyddol - Ymweliad Maoriaid

'Un gwreiddyn dan y canghennau’

2yp, dydd Mawrth 30ain Mai

Stondin Cymdeithas yr Iaith

Siaradwyr a Pherfformwyr: Timoti Karetu a’r grwp Te Panekiretanga o Te Reo, Geraint Roberts, Aneirin Karadog, Sioned Haf

Croesawu grŵp o ymgyrchwyr a hyrwyddwyr yr iaith Māori o Te Panekiretanga o Te Reo. Dewch i glywed neges te reo Māori, rhoi cynnig ar ambell i ymadrodd, gweld haka arbennig wedi ei baratoi ar gyfer yr ymweliad ynghyd a cherddoriaeth draddodiadol Gymraeg.

http://www.facebook.com/events/149573362245058
http://cymdeithas.cymru/digwyddiadau/amrywiaeth-ieithyddol-un-gwreiddyn-dan-y-canghennau

Iechyd meddwl a'r Gymraeg

2yp, dydd Gwener, 2 Mehefin

Stondin Cymdeithas yr Iaith

Lansiad gwefan meddwl.org, trafodaeth ar iechyd meddwl dan ofal Amser i Newid Cymru, a darlleniad o’r gyfrol ‘Gyrru Drwy Storom.’

Siaradwyr: Alaw Griffiths (golygydd Gyrru Drwy Storom), Joe Williams (Amser i Newid Cymru) ac eraill

Ddydd Gwener, 2 Mehefin am 2pm ar stondin y Gymdeithas ar faes Eisteddfod yr Urdd, byddwn yn cynnal digwyddiad ‘Trafod iechyd meddwl yn Gymraeg.’

Caiff gwefan meddwl.org, y wefan iechyd meddwl Gymraeg, ei lansio yn swyddogol yn ystod y digwyddiad. Mae’r wefan yn cynnwys manylion cyswllt elusennau all gynnig cymorth iechyd meddwl drwy gyfrwng y Gymraeg, gwybodaeth am gyflyrau iechyd meddwl, blogiau am brofiadau unigolion, fforwm drafod, ac adran newyddion –  i gyd yn Gymraeg.

Yn dilyn lansiad y wefan, bydd yr elusen Amser i Newid Cymru yn arwain trafodaeth ar iechyd meddwl ymhlith pobl ifanc. Bydd y sgwrs hon yn gyfle i glywed profiadau pobl eraill, yn ogystal â rhannu eich profiad eich hun. Yn ogystal, bydd darlleniad o’r gyfrol ‘Gyrru Drwy Storom’, cyfrol sy’n cynnwys hanesion pobl o salwch meddwl, gan un o’r cyfranwyr.

http://cymdeithas.cymru/digwyddiadau/trafod-iechyd-meddwl-yn-gymraeg

http://www.facebook.com/events/1747422642215882/

 

Eisiau Gwirfoddoli?

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i wirfoddoli yn yr Eisteddfod ei hunan, cysylltwch â jamie @cymdeithas.cymru neu ffoniwch 02920 486469 os gallwch chi gyfrannu.