Addysg

Addysg Gymraeg i bawb ym Mon? Parti neu Brotest?

08/08/2017 - 14:00

Addysg Gymraeg i bawb ym Mon? Parti neu Brotest?

2yp, Dydd Mawrth 8fed o Awst, Stondin y Gymdeithas

Siaradwyr: Toni Schiavone, Gwion Morris Jones ac eraill

Addysg i bawb? Trafod heriau i'r Gymraeg yn y brifddinas.

02/07/2017 - 14:30

Addysg i bawb? Trafod heriau i'r Gymraeg yn y brifddinas.

2:30pm, dydd Sul, 2 Gorffennaf

Yurt 'Byw yn y Ddinas', Maes Tafwyl, Caerdydd

Yn rhan o ymgyrch Cymdeithas yr Iaith yng Nghaerdydd yn galw ar y cyngor i agor deg ysgol gynradd Gymraeg erbyn 2022, bydd y grŵp yn cynnal sgwrs yn trafod yr hyn sy'n atal cynnydd cyflymach ym myd addysg cynradd Caerdydd.

Siaradwyr:

Addysg cyfrwng Cymraeg i'r mwyafrif erbyn 2030 er mwyn cyrraedd y filiwn - ymchwil

Bydd rhaid i'r mwyafrif o blant gael eu haddysgu mewn ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg erbyn 2030 er mwyn cyrraedd targed Llywodraeth Cymru, sef bod miliwn o siaradwyr yr iaith erbyn canol y ganrif, yn ôl gwaith ymchwil mudiad iaith. 

Cyrraedd y Miliwn trwy Gynllunio Addysg - Rhaid Rhoi’r Darnau yn eu Lle

29/05/2017 - 13:00

 

1yp, dydd Llun, 29ain Mai

Stondin Llywodraeth Cymru

Gyda Heledd Gwyndaf ac eraill

Diffyg Deunydd Asesu a Dysgu Cymraeg - llythyr at Kirsty Williams

Cefnogi Cynddelw

Anfonwch yr ebost isod at ymgynghoriad Cyngor Wrecsam er mwyn cefnogi'r alwad i newid Ysgol Cynddelw i fod yn ysgol cyfrwng Cymraeg yn hytrach na dwy ffrwd.
 
Bydd copi o'ch ebost yn mynd at swyddfa Cymdeithas yr Iaith hefyd, ac mae'n bosib y cysylltwn ni â chi ynghylch ein hymgyrchoedd.

Cynlluniau addysg Gymraeg: croesawu adolygiad

Cymraeg i Blant – croesawu mwy o arian

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu'r newyddion y bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi rhagor o arian i wasanaethau'r prosiect 'Cymraeg i Blant', sy'n hybu defnydd y Gymraeg  yn y teulu.   

Cynlluniau addysg Gymraeg - siroedd yn wynebu 'heriau cyfreithiol'

Mae rhai siroedd wedi camweinyddu'r broses o lunio eu cynlluniau addysg Gymraeg a dylai Llywodraeth Cymru dechrau o'r dechrau gyda'r holl broses o'u llunio, yn ôl mudiad iaith.