Addysg

Cyrraedd y Miliwn trwy Gynllunio Addysg - Rhaid Rhoi’r Darnau yn eu Lle

29/05/2017 - 13:00

 

1yp, dydd Llun, 29ain Mai

Stondin Llywodraeth Cymru

Gyda Heledd Gwyndaf ac eraill

Diffyg Deunydd Asesu a Dysgu Cymraeg - llythyr at Kirsty Williams

Cefnogi Cynddelw

Anfonwch yr ebost isod at ymgynghoriad Cyngor Wrecsam er mwyn cefnogi'r alwad i newid Ysgol Cynddelw i fod yn ysgol cyfrwng Cymraeg yn hytrach na dwy ffrwd.
 
Bydd copi o'ch ebost yn mynd at swyddfa Cymdeithas yr Iaith hefyd, ac mae'n bosib y cysylltwn ni â chi ynghylch ein hymgyrchoedd.

Cynlluniau addysg Gymraeg: croesawu adolygiad

Cymraeg i Blant – croesawu mwy o arian

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu'r newyddion y bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi rhagor o arian i wasanaethau'r prosiect 'Cymraeg i Blant', sy'n hybu defnydd y Gymraeg  yn y teulu.   

Cynlluniau addysg Gymraeg - siroedd yn wynebu 'heriau cyfreithiol'

Mae rhai siroedd wedi camweinyddu'r broses o lunio eu cynlluniau addysg Gymraeg a dylai Llywodraeth Cymru dechrau o'r dechrau gyda'r holl broses o'u llunio, yn ôl mudiad iaith.   

Ysgol Llangennech - newid yn bwysig i'r sir gyfan

Wrth ymateb i ddigwyddiad wedi ei drefnu i wrthwynebu newid Ysgol Llangennech i fod yn ysgol Gymraeg dywedodd Sioned Elin, Cadeirydd rhanbarth Caerfyrddin Cymdeithas yr Iaith:
"Mae newid ysgol Llangennech i fod yn ysgol Gymraeg yn bwysig i'r sir gyfan yn ogystal â Llangennech. Dim ond addysg Gymraeg fydd yn sicrhau bod plant yn rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg ac yn sicrhau cyfleoedd gwaith a chymdeithasol iddynt yn y dyfodol.

Ymchwiliad i Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon

CSGA Powys

Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg Powys 2017-2020

Mae'r Cyngor yn ymgynghori yma tan Ionawr 25ain: http://www.powys.gov.uk/cy/corfforaethol/dod-i-wybod-am-ymgynghoriadau-ym-mhowys/cynllun-strategol-y-gymraeg-mewn-addysg-csga/