Dyfodol Digidol

Sianel Gymraeg newydd ar yr awyr - Sianel62

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn lansio sianel deledu Cymraeg newydd - "Sianel 62" - penwythnos hon (8yh, Dydd Sul, 19eg Chwefror) fel rhan o'u dathliadau hanner canmlwyddiant.

Sianel 62 fydd y sianel Gymraeg newydd gyntaf ers 30 mlynedd pan fydd yn mynd ar yr awyr ar sianel62.com ddydd Sul yma. Bwriad y Gymdeithas yw dangos rhaglenni heriol, gwleidyddol, doniol, dychanol, dwys ac ysgafn bob nos Sul rhwng 8-10yh.

Ymchwiliad S4C - Pwyllgor Diwylliant y Cynulliad

[Cliciwch yma i agor fel PDF]

Ymchwiliad S4C

Ymateb Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

1.Cyflwyniad

1.1. Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn fudiad sydd wedi bod yn ymgyrchu'n ddi-drais dros y Gymraeg a chymunedau Cymru ers dros hanner canrif.

Protest in London for broadcasting devolution

 

Gwrth-dystio yn Llundain dros ddatganoli darlledu

Cwyn - Any Questions

Annwyl Tony Hall,
 
Ysgrifennaf atoch er mwyn cwyno am y rhaglen Radio 4 'Any Questions' a ddarlledwyd ar 3ydd Chwefror 2017 o Dywyn.
 
Caniatawyd i aelod o'r gynulleidfa ofyn y cwestiwn canlynol yn ystod y rhaglen: "which would the panel choose as a priority for funding in Wales – the Welsh language or care budget?"
 

Emyr Llywelyn i wrthod talu'r drwydded deledu er mwyn datganoli darlledu

Mae'r ymgyrchydd iaith blaenllaw Emyr Llywelyn wedi dweud ei fod yn ymuno â

“Darlledu yng Nghymru II” - Papur Trafod

[cliciwch yma i agor fel PDF]

[fersiwn Saesneg / English language version]

“Darlledu yng Nghymru II” - Papur Trafod

Adolygiad S4C: Cyfle i ddatganoli darlledu i Gymru

Cyflwyniad

Lansio papur polisi am ddatganoli darlledu yn dilyn bygythiad i S4C

Mae mudiad iaith yn dadlau bod Gweinidogion yn Llundain ‘yn mynd i ddinistrio darlledu Cymraeg a Chymreig’ a bod datganoli darlledu i Gymru yn ‘flaenoriaeth frys’ wrth iddynt lansio papur polisi manwl am adolygiad o S4C.