Dyfodol Digidol

Sianel Gymraeg newydd ar yr awyr - Sianel62

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn lansio sianel deledu Cymraeg newydd - "Sianel 62" - penwythnos hon (8yh, Dydd Sul, 19eg Chwefror) fel rhan o'u dathliadau hanner canmlwyddiant.

Sianel 62 fydd y sianel Gymraeg newydd gyntaf ers 30 mlynedd pan fydd yn mynd ar yr awyr ar sianel62.com ddydd Sul yma. Bwriad y Gymdeithas yw dangos rhaglenni heriol, gwleidyddol, doniol, dychanol, dwys ac ysgafn bob nos Sul rhwng 8-10yh.

Galw am ddiswyddo golygydd Newsnight wedi ei ymateb i gwynion

Datganoli darlledu yw'r unig ateb parhaol, medd Cymdeithas  

Newsnight - Cwyn

Yr Achos dros Ddatganoli Darlledu i Gymru

'£60 miliwn o hwb i ddarlledu Cymru' drwy'i ddatganoli – ymchwil

Bydd modd gwario dros £60 miliwn yn fwy ar ddarlledu cyhoeddus a sefydlu tair sianel deledu a thair gorsaf radio Cymraeg, os caiff y pwerau eu datganoli i Senedd Cymru, yn ôl ymchwil a gyhoeddwyd ar faes yr Eisteddfod heddiw.    

Adolygiad S4C: Gwleidyddion yn galw am ddatganoli darlledu i Gymru 'er lles democratiaeth'

Mae grŵp o wleidyddion o'r Blaid Lafur a Phlaid Cymru wedi galw ar i Lywodraeth Prydain ystyried datganoli darlledu fel rhan o adolygiad S4C mewn llythyr agored cyn cyhoeddiad am y sianel heddiw.   

Yr wythnos diwethaf, daeth pwyllgor diwylliant y Cynulliad i'r casgliad y "dylai’r cwestiwn [am ddatganoli darlledu] fod yn rhan o adolygiad [San Steffan o S4C]."    

Datganoli darlledu - Boicotio’r Ffi Drwydded

10/08/2017 - 14:00

Datganoli darlledu - Boicotio’r Ffi Drwydded

2yp, dydd Iau 10fed Awst, Stondin y Gymdeithas

Siaradwyr: Angharad Tomos, Heledd Gwyndaf ac eraill

Radio Cymru 2: croesawu 'datblygiad addawol iawn'

Mae ymgyrchwyr iaith wedi croesawu'r newyddion y caiff ail wasanaeth radio Gymraeg ei sefydlu'n barhaol.   

Achub Y Cymro – galw am gynnydd yn ei grant

Mae ymgyrchwyr iaith wedi galw ar i Lywodraeth Cymru ystyried cynyddu'r grant ar gyfer papur wythnosol Y Cymro er mwyn sicrhau ei barhad.

Achub Y Cymro

Annwyl Weinidog y Gymraeg a Phrif Weithredwr y Cyngor Llyfrau