Hawliau i'r Gymraeg

Mwyafrif am ddeddfu i sicrhau gwasanaethau bancio'n Gymraeg - YouGov

Mae mwyafrif o bobl Cymru eisiau estyn deddfwriaeth iaith i sicrhau gwasanaethau Cymraeg gan fanciau ac archfarchnadoedd, yn ôl canlyniadau arolwg barn YouGov a gyhoeddwyd heddiw (Dydd Gwener, 14eg Gorffennaf). 

Cryfhau Mesur y Gymraeg - llythyr at y Gweinidog Alun Davies

3ydd Mawrth 2017

Annwyl Weinidog, 

Deddfu a’r Gymraeg

09/08/2017 - 14:30

Deddfu a’r Gymraeg

2:30yp, Dydd Mercher 9fed Awst, Pabell y Cymdeithasau 2

Siaradwyr: Y Bargyfreithiwr Gwion Lewis, Meri Huws (Comisiynydd y Gymraeg), Heledd Gwyndaf (Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith) a Gweinidog y Gymraeg Alun Davies AC

Cwyn: Polisi Iaith Lidl

Annwyl Brif Weithredwr Lidl,

"Diffygion difrifol gwasanaethau iechyd meddwl yn Gymraeg" - ymgyrchwyr

Lansiad swyddogol gwefan meddwl.org ar faes Eisteddfod yr Urdd  

Mae diffyg darpariaeth ddigonol o wasanaethau iechyd meddwl yn Gymraeg, dyna oedd neges ymgyrchwyr mewn digwyddiad ar faes Eisteddfod yr Urdd heddiw.

Etholiad San Steffan 2017 - cwyn i'r pleidiau

Annwyl swyddog,

Steps to improve Health Board's language provision welcomed, but fundamental changes needed

Following an open forum to discuss the use of Welsh in health provision in Carmarthen Cymdeithas yr Iaith has welcomed steps to improve Welsh provision while maintaining that a change of mindset is needed for the long-term.

Croesawu camau i Gymreigio Bwrdd Iechyd, ond angen newid sylfaenol

Yn dilyn cyfarfod agored i drafod darpariaeth iechyd yn Gymraeg yng Nghaerfyrddin mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu camau i Gymreigio Bwrdd Iechyd Hywel Dda gan bwysleisio bod angen newid meddylfryd yn yr hirdymor.