Hawliau i'r Gymraeg

Mike Hedges AC a Lloyds: angen Safonau Iaith i'r sector breifat

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ymateb i'r newyddion bod Lloyds Bank wedi gwrthod derbyn llythyr Cymraeg gan yr Aelod Cynulliad Mike Hedges. 

Ymateb i'r Ddeddf Iaith Newydd: 'Cam mawr yn ôl'

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi beirniadu'n hallt gynigion Llywodraeth Cymru i ddiwygio Mesur y Gymraeg a gyhoeddwyd heddiw. 

Sports Direct: Galw ar Gomisiynydd y Gymraeg i ymchwilio

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cysylltu â Chomisiynydd y Gymraeg er mwyn gofyn am ymchwiliad i bolisi Sports Direct o wahardd defnydd y Gymraeg.

Dywedodd Manon Elin, cadeirydd grŵp hawl Cymdeithas yr Iaith:

Mwyafrif am ddeddfu i sicrhau gwasanaethau bancio'n Gymraeg - YouGov

Mae mwyafrif o bobl Cymru eisiau estyn deddfwriaeth iaith i sicrhau gwasanaethau Cymraeg gan fanciau ac archfarchnadoedd, yn ôl canlyniadau arolwg barn YouGov a gyhoeddwyd heddiw (Dydd Gwener, 14eg Gorffennaf). 

Cryfhau Mesur y Gymraeg - llythyr at y Gweinidog Alun Davies

3ydd Mawrth 2017

Annwyl Weinidog, 

Deddfu a’r Gymraeg

09/08/2017 - 14:30

Deddfu a’r Gymraeg

2:30yp, Dydd Mercher 9fed Awst, Pabell y Cymdeithasau 2

Siaradwyr: Y Bargyfreithiwr Gwion Lewis, Meri Huws (Comisiynydd y Gymraeg), Heledd Gwyndaf (Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith) a Gweinidog y Gymraeg Alun Davies AC

Cwyn: Polisi Iaith Lidl

Annwyl Brif Weithredwr Lidl,

"Diffygion difrifol gwasanaethau iechyd meddwl yn Gymraeg" - ymgyrchwyr

Lansiad swyddogol gwefan meddwl.org ar faes Eisteddfod yr Urdd  

Mae diffyg darpariaeth ddigonol o wasanaethau iechyd meddwl yn Gymraeg, dyna oedd neges ymgyrchwyr mewn digwyddiad ar faes Eisteddfod yr Urdd heddiw.

Etholiad San Steffan 2017 - cwyn i'r pleidiau

Annwyl swyddog,