Hawliau i'r Gymraeg

Picedu Siopau: Galw am estyn y Mesur Iaith i weddill y sector breifat

Mae mudiad iaith wedi picedu archfarchnadoedd yng Nghaerdydd a Bangor heddiw oherwydd diffyg gwasanaethau Cymraeg gan ddweud bod rhaid deddfu i sicrhau gwelliant.  

Seminar – Cryfhau Hawliau Iaith

Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu cryfhau Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 dros y blynyddoedd nesaf. Disgwylir i'r Gweinidog gyhoeddi papur gwyn yn y Gwanwyn gan amlinellu syniadau cychwynnol ynghylch sut y gallai'r ddeddfwriaeth newid.

Seminar – Cryfhau Hawliau Iaith drwy Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011

10yb, Dydd Llun, 8fed Mai

Yr Oriel, Y Pierhead, Bae Caerdydd

Siaradwyr: Y Bargyfreithiwr Gwion Lewis a Chadeirydd Cymdeithas yr Iaith Heledd Gwyndaf

Noddir gan Jeremy Miles AC

Ymgynghoriad Deddf Iaith: 'Dim croeso i'r cyhoedd'

Mae barn y cyhoedd yn cael ei hanwybyddu wrth i Lywodraeth Cymru baratoi i newid deddfwriaeth iaith, dyna fydd rhybudd ymgyrchwyr sy'n cwrdd â'r Gweinidog Alun Davies heddiw (dydd Iau, 2il Mawrth).  

Newid Enw Cynulliad Cenedlaethol Cymru

[cliciwch yma i agor fel PDF]

Ymgynghoriad ynglŷn â newid enw Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Ymateb Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

1.Cyflwyniad

Tynged yr Iaith Sir Gâr: Iechyd a Gofal yn Gymraeg

29/04/2017 - 10:00

Bydd Iola Wyn yn agor cyfarfod agored i drafod gwasanethau iechyd Cymraeg.
Bydd Dr Llinos Roberts yn cadeirio, Manon Elin o Gymdeithas yr Iaith ac Enfys williams o Fwrdd Iechyd Hywel Dda yn siarad.

Grwpiau trafod ar bynciau amrywiol fydd prif ran y cyfarfod – mwy o fanylion i ddilyn.

Byddwn ni'n casglu gwybodaeth am brofiadau pobl o flaen llaw ac yn ystod y cyfarfod gyda'r bwriad o weld beth all gael ei wneud i Gymreigio'r gwasanaeth.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch - bethan@cymdeithas.cymru

Angen corff hyrwyddo i wella mynediad lleiafrifoedd at y Gymraeg

Dylai rhedeg prosiectau i wella mynediad lleiafrifoedd ethnig ac ieithyddol eraill at y Gymraeg fod yn flaenoriaeth i gorff newydd sy'n cael ei sefydlu i hyrwyddo'r iaith, yn ôl mudiad ymgyrchu.  

Cyngor y Gymraeg - Corff annibynnol i hyrwyddo'r Gymraeg

[Cliciwch yma i agor fel PDF]

RHYBUDD: Nid yw'r ddogfen hon yn golygu dim heb ddeddfwriaeth gref o blaid y Gymraeg

Cyngor y Gymraeg - Corff annibynnol i hyrwyddo'r Gymraeg

Papur Trafod Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Chwefror 2017

1. CYFLWYNIAD – DEDDFU YW'R ATEB

Picedu gorsafoedd trên achos diffyg gwasanaethau Cymraeg

Mae ymgyrchwyr iaith wedi picedu gorsafoedd trên ym Mangor a Chaerfyrddin heddiw

Croesawu hawliau iaith newydd myfyrwyr

Mae ymgyrchwyr iaith wedi dweud y gallai hawliau newydd myfyrwyr prifysgolion a cholegau i'r Gymraeg fod yn 'gam ymlaen' yn dilyn pleidlai