Achub Pantycelyn (Deiseb Cyfeillion Pantycelyn)

Rydyn ni’n galw ar Brifysgol Aberystwyth i beidio mynd ymlaen â’i buddsoddiad yn Mauritius ar sail moesol oherwydd swyddogaeth yr ynys fel hafan treth. Galwn ar Brifysgol Aberystwyth i wario arian yn hytrach ar adnewyddu Neuadd Pantycelyn a diogelu swyddi staff y coleg.

/

We call on Aberystwyth University to abandon its investment in Mauritius on moral grounds in view of the island’s role as a tax haven. We call upon Aberystwyth University to spend the money instead on renovating Neuadd Pantycelyn and safeguarding the jobs of college staff.

Arwyddo!

Dwi'n rhoi caniatâd i Gymdeithas yr Iaith ddefnyddio'r canlynol er mwyn cysylltu ynglŷn â'n hymgyrchoedd a digwyddiadau:

Mae angen bod tic yn y blwch yma er mwyn i chi dderbyn newyddion pellach am yr ymgyrch hon.

Mae gwybodaeth am sut dan ni'n defnyddio eich data yma cymdeithas.cymru/preifatrwydd