Addysg Gymraeg i Bawb yng Nghaerdydd

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i greu miliwn o siaradwyr Cymraeg, gyda chymorth awdurdodau lleol megis Cyngor Caerdydd.

Galwn felly, yn wyneb yr ymrwymiad hwn a'r galw cynyddol am addysg cyfrwng Cymraeg, ar Gyngor Caerdydd i agor 10 ysgol gynradd Gymraeg newydd ledled y brifddinas erbyn 2022.

 
The Welsh Government has pledged to create a million Welsh speakers, with the support of local authorities such as Cardiff Council.

We therefore call on Cardiff Council, in light of this commitment and the rising demand for Welsh-medium education, to open 10 new Welsh-medium primary schools across the city of Cardiff by 2022.
 
*Er mwyn i'ch llofnod gyfrif, mae'n rhaid i chi ddilyn y linc a dderbyniwch chi mewn ebost wedi i chi lenwi eich manylion isod.
 
**Trwy lofnodi'r ddeiseb hon, rydych yn cytuno i Gymdeithas yr Iaith gadw eich gwybodaeth ac i gysylltu â chi yn achlysurol ynglŷn ag ymgyrchoedd perthnasol.
 

 

Arwyddo!

Dwi'n rhoi caniatâd i Gymdeithas yr Iaith ddefnyddio'r canlynol er mwyn cysylltu ynglŷn â'n hymgyrchoedd a digwyddiadau:

Mae angen bod tic yn y blwch yma er mwyn i chi dderbyn newyddion pellach am yr ymgyrch hon.

Mae gwybodaeth am sut dan ni'n defnyddio eich data yma cymdeithas.cymru/preifatrwydd