Trafodaeth: Ariannu Darlledu Cymraeg

10/03/2015 - 19:00

Dylan Iorwerth (Cadeirydd)

Delyth Evans (Llafur)

Sara Lloyd Williams (Democratiaid Rhydfrydol)

Alun Lenny (Plaid Cymru)

Juliana Hughes (Ceidwadwyr)

Trafodaeth drawsbleidiol ynglŷn ag ariannu darlledu Cymraeg, ar nos Fawrth, Mawrth 10fed, am 7yh yn y Boar's Head, Caerfyrddin. Bydd y drafodaeth yn canolbwyntio ar:

  •     Sicrhau annibyniaeth a dyfodol ariannol S4C
  •     Treth newydd er mwyn ariannu darparydd aml-gyfryngol Cymraeg newydd
  •     Symud pencadlys S4C - sicrhau buddiannau i gymunedau Sir Gâr

Bydd cynrychiolwyr o ystod o undebau a grwpiau cymunedol yn bresennol, a byddwn yn gwe-ddarlledu'r cyfarfod. Croeso cynnes i bawb!