Ail Lawnsiad Cell Celf ym Methesda

Yn mis Tachwedd fe ail lansiwyd Cell Celf ym Methesda. Gofod i ni ddod at ein gilydd, sgwrsio am syniadau dros baned a chacen, rhoi’r byd yn ei le wrth greu celf chwyldroadol wrth gwrs!

Rydym yn creu celf er plesio ein hunain, yn ogystal ar gyfer ymgyrchoed, gigs a gweithredoedd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.

gweld

Miliwn o Siaradwyr Cymraeg – Dyma'r Cyfle

Gyda Llywodraeth newydd wrth y llyw ym mae Caerdydd, mae cyfle i garedigion y Gymraeg ymgyrchu o'r newydd er mwyn sicrhau gweithredu er lles yr iaith.

Cyn yr etholiad, cytunodd aelodau o bob plaid sydd yn y Cynulliad newydd (ac eithrio UKIP) gydag egwyddorion ein gweledigaeth ar gyfer y Gymraeg: 

  • creu miliwn o siaradwyr Cymraeg;
  • atal yr allfudiad; a
  • rhoi hawl i ni ddefnyddio'r Gymraeg ymhob rhan o fywyd

Nawr yw'r amser iddyn nhw gadw at eu gair a dechrau gweithredu.

gweld

Ni allwn aros dros 800 mlynedd

Ar Ddydd Sadwrn Chwefror 13eg, bydd cyfle mwya’r ddegawd i ni ddangos bod yr iaith Gymraeg yn bwysig i ni. Cyfle hanesyddol i ddod at ein gilydd a mynnu bod Llywodraeth nesaf Cymru yn gweithredu gyda gweledigaeth a gwireddu ewyllys y Cymry i weld ein hiaith yn ffynnu. Cyfle i bwyso a chyfle i ddathlu ein hymrwymiad i'r Gymraeg fel rhan greiddiol ac anhepgor o gymunedau’r Gymru fodern.

Ar drothwy etholiadau'r Cynulliad, un o alwadau'r rali fydd addysg Gymraeg i bawb.

gweld

Wylfashima: Taith Sel Jones i Siapan

“yr ydym wedi bradychu ein cyn-dadau, ac wedi bradychu plant ein plant”

Gwnaed y datganiad uchod gan un o’r 160,000 o ffoaduriaid damwain Niwclear Fukushima yn Japan yn 2011 wnes i gyfarfod yn ddiweddar. Roedd hi wedi dianc o Tomioka, ac ni all ddychwelyd i’w chartref byth, oherwydd lefel yr ymbelydredd yn y dref.

gweld

Cyfnod Cyffrous i'r Alban

Roedd yn rhaid mynd yno – i weld â’n llygaid ein hunain. Ac os cewch siawns, ewch chitha hefyd – mae’n donig i galon ymgyrchwyr. Dim ond dwy noson a gawsom yno, yn ninas hardd Caeredin, ond roedd yn ddigon. O’r cyfarfod cyntaf y buom ynddo ar y noson gyntaf, cawsom y fraint o synhwyro y chwyldro tawel sy’n digwydd yn y wlad hon. Equality Trust oedd yn trefnu’r cyfarfod, ac mae cannoedd yn tyrru i gyfarfodydd cyhoeddus ym mhob cornel o’r Alban.
 
gweld

Ail Lawnsiad Cell Celf ym Methesda

Yn mis Tachwedd fe ail lansiwyd Cell Celf ym Methesda. Gofod i ni ddod at ein gilydd, sgwrsio am syniadau dros baned a chacen, rhoi’r byd yn ei le wrth greu celf chwyldroadol wrth gwrs! Rydym yn creu celf er plesio ein hunain, yn... darllen mwy...

Miliwn o Siaradwyr Cymraeg – Dyma'r Cyfle

Gyda Llywodraeth newydd wrth y llyw ym mae Caerdydd, mae cyfle i garedigion y Gymraeg ymgyrchu o'r newydd er mwyn sicrhau gweithredu er lles yr iaith. Cyn yr etholiad, cytunodd aelodau o bob plaid sydd yn y Cynulliad newydd (ac eithrio... darllen mwy...

Ni allwn aros dros 800 mlynedd

Ar Ddydd Sadwrn Chwefror 13eg, bydd cyfle mwya’r ddegawd i ni ddangos bod yr iaith Gymraeg yn bwysig i ni. Cyfle hanesyddol i ddod at ein gilydd a mynnu bod Llywodraeth nesaf Cymru yn gweithredu gyda gweledigaeth a gwireddu ewyllys y... darllen mwy...

Wylfashima: Taith Sel Jones i Siapan

“yr ydym wedi bradychu ein cyn-dadau, ac wedi bradychu plant ein plant” Gwnaed y datganiad uchod gan un o’r 160,000 o ffoaduriaid damwain Niwclear Fukushima yn Japan yn 2011 wnes i gyfarfod yn ddiweddar. Roedd hi wedi... darllen mwy...

Morrisons - Boicot Cenedlaethol

1af Rhagfyr 2014. Nid Bygythiad ond Gwrthod Cydymffurfio â Threfn Anghyfiawn. Cefnogwch yr ymgyrch trwy lenwi'r ffurflen yma. Mae hanes cwmni Morrisons â’r Gymraeg yn mynd nôl tipyn o beth erbyn hyn. darllen mwy...

Cyfnod Cyffrous i'r Alban

Roedd yn rhaid mynd yno – i weld â’n llygaid ein hunain. Ac os cewch siawns, ewch chitha hefyd – mae’n donig i galon ymgyrchwyr. Dim ond dwy noson a gawsom yno, yn ninas hardd Caeredin, ond roedd yn ddigon.... darllen mwy...