Ail Lawnsiad Cell Celf ym Methesda

Yn mis Tachwedd fe ail lansiwyd Cell Celf ym Methesda. Gofod i ni ddod at ein gilydd, sgwrsio am syniadau dros baned a chacen, rhoi’r byd yn ei le wrth greu celf chwyldroadol wrth gwrs!

Rydym yn creu celf er plesio ein hunain, yn ogystal ar gyfer ymgyrchoed, gigs a gweithredoedd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.

gweld

Miliwn o Siaradwyr Cymraeg – Dyma'r Cyfle

Gyda Llywodraeth newydd wrth y llyw ym mae Caerdydd, mae cyfle i garedigion y Gymraeg ymgyrchu o'r newydd er mwyn sicrhau gweithredu er lles yr iaith.

Cyn yr etholiad, cytunodd aelodau o bob plaid sydd yn y Cynulliad newydd (ac eithrio UKIP) gydag egwyddorion ein gweledigaeth ar gyfer y Gymraeg: 

  • creu miliwn o siaradwyr Cymraeg;
  • atal yr allfudiad; a
  • rhoi hawl i ni ddefnyddio'r Gymraeg ymhob rhan o fywyd

Nawr yw'r amser iddyn nhw gadw at eu gair a dechrau gweithredu.

gweld

Ni allwn aros dros 800 mlynedd

Ar Ddydd Sadwrn Chwefror 13eg, bydd cyfle mwya’r ddegawd i ni ddangos bod yr iaith Gymraeg yn bwysig i ni. Cyfle hanesyddol i ddod at ein gilydd a mynnu bod Llywodraeth nesaf Cymru yn gweithredu gyda gweledigaeth a gwireddu ewyllys y Cymry i weld ein hiaith yn ffynnu. Cyfle i bwyso a chyfle i ddathlu ein hymrwymiad i'r Gymraeg fel rhan greiddiol ac anhepgor o gymunedau’r Gymru fodern.

Ar drothwy etholiadau'r Cynulliad, un o alwadau'r rali fydd addysg Gymraeg i bawb.

gweld

Wylfashima: Taith Sel Jones i Siapan

“yr ydym wedi bradychu ein cyn-dadau, ac wedi bradychu plant ein plant”

Gwnaed y datganiad uchod gan un o’r 160,000 o ffoaduriaid damwain Niwclear Fukushima yn Japan yn 2011 wnes i gyfarfod yn ddiweddar. Roedd hi wedi dianc o Tomioka, ac ni all ddychwelyd i’w chartref byth, oherwydd lefel yr ymbelydredd yn y dref.

gweld

Cyfnod Cyffrous i'r Alban

Roedd yn rhaid mynd yno – i weld â’n llygaid ein hunain. Ac os cewch siawns, ewch chitha hefyd – mae’n donig i galon ymgyrchwyr. Dim ond dwy noson a gawsom yno, yn ninas hardd Caeredin, ond roedd yn ddigon. O’r cyfarfod cyntaf y buom ynddo ar y noson gyntaf, cawsom y fraint o synhwyro y chwyldro tawel sy’n digwydd yn y wlad hon. Equality Trust oedd yn trefnu’r cyfarfod, ac mae cannoedd yn tyrru i gyfarfodydd cyhoeddus ym mhob cornel o’r Alban.
 
gweld

Gair o'r Gadair - eich cyfle i arwain y Gymdeithas

Hoffech chi gyfrannu at waith Cymdeithas yr Iaith, neu newid y ffordd ry’n ni’n gweithio? Os felly, llenwch y ffurflen hwn - mae manylion yr holl swyddi sydd ar gael ar ein Senedd yno 
hefyd. Chi, aelodau’r Gymdeithas, fydd yn dewis pwy sy’n derbyn y swyddi hyn yn ein cyfarfod cyffredinol ym Mhwllheli ar Hydref 4ydd. Ewch amdani!
 
gweld

Ail Lawnsiad Cell Celf ym Methesda

Yn mis Tachwedd fe ail lansiwyd Cell Celf ym Methesda. Gofod i ni ddod at ein gilydd, sgwrsio am syniadau dros baned a chacen, rhoi’r byd yn ei le wrth greu celf chwyldroadol wrth gwrs! Rydym yn creu celf er plesio ein hunain, yn... darllen mwy...

Miliwn o Siaradwyr Cymraeg – Dyma'r Cyfle

Gyda Llywodraeth newydd wrth y llyw ym mae Caerdydd, mae cyfle i garedigion y Gymraeg ymgyrchu o'r newydd er mwyn sicrhau gweithredu er lles yr iaith. Cyn yr etholiad, cytunodd aelodau o bob plaid sydd yn y Cynulliad newydd (ac eithrio... darllen mwy...

Ni allwn aros dros 800 mlynedd

Ar Ddydd Sadwrn Chwefror 13eg, bydd cyfle mwya’r ddegawd i ni ddangos bod yr iaith Gymraeg yn bwysig i ni. Cyfle hanesyddol i ddod at ein gilydd a mynnu bod Llywodraeth nesaf Cymru yn gweithredu gyda gweledigaeth a gwireddu ewyllys y... darllen mwy...

Wylfashima: Taith Sel Jones i Siapan

“yr ydym wedi bradychu ein cyn-dadau, ac wedi bradychu plant ein plant” Gwnaed y datganiad uchod gan un o’r 160,000 o ffoaduriaid damwain Niwclear Fukushima yn Japan yn 2011 wnes i gyfarfod yn ddiweddar. Roedd hi wedi... darllen mwy...

Morrisons - Boicot Cenedlaethol

1af Rhagfyr 2014. Nid Bygythiad ond Gwrthod Cydymffurfio â Threfn Anghyfiawn. Cefnogwch yr ymgyrch trwy lenwi'r ffurflen yma. Mae hanes cwmni Morrisons â’r Gymraeg yn mynd nôl tipyn o beth erbyn hyn. darllen mwy...

Cyfnod Cyffrous i'r Alban

Roedd yn rhaid mynd yno – i weld â’n llygaid ein hunain. Ac os cewch siawns, ewch chitha hefyd – mae’n donig i galon ymgyrchwyr. Dim ond dwy noson a gawsom yno, yn ninas hardd Caeredin, ond roedd yn ddigon.... darllen mwy...