Stori Joseff - Gwersi Cymraeg yn y Brifddinas

Joseff Oscar Gnagbo dw i. Dw i’n dod o Arfordir Ivori yn wreiddiol.Newyddiadurwr yw fy nghefndir. Dw i’n bedwar deg pump oed ac mae dau o blant gyda fi. Des i i'r DU i wneud cais am loches a ches i fy symud o Croydon i Gaerdydd ddiwedd Chwefror y llynedd.

gweld

Ail Lawnsiad Cell Celf ym Methesda

Yn mis Tachwedd fe ail lansiwyd Cell Celf ym Methesda. Gofod i ni ddod at ein gilydd, sgwrsio am syniadau dros baned a chacen, rhoi’r byd yn ei le wrth greu celf chwyldroadol wrth gwrs!

Rydym yn creu celf er plesio ein hunain, yn ogystal ar gyfer ymgyrchoed, gigs a gweithredoedd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.

gweld

Miliwn o Siaradwyr Cymraeg – Dyma'r Cyfle

Gyda Llywodraeth newydd wrth y llyw ym mae Caerdydd, mae cyfle i garedigion y Gymraeg ymgyrchu o'r newydd er mwyn sicrhau gweithredu er lles yr iaith.

Cyn yr etholiad, cytunodd aelodau o bob plaid sydd yn y Cynulliad newydd (ac eithrio UKIP) gydag egwyddorion ein gweledigaeth ar gyfer y Gymraeg: 

  • creu miliwn o siaradwyr Cymraeg;
  • atal yr allfudiad; a
  • rhoi hawl i ni ddefnyddio'r Gymraeg ymhob rhan o fywyd

Nawr yw'r amser iddyn nhw gadw at eu gair a dechrau gweithredu.

gweld

Ni allwn aros dros 800 mlynedd

Ar Ddydd Sadwrn Chwefror 13eg, bydd cyfle mwya’r ddegawd i ni ddangos bod yr iaith Gymraeg yn bwysig i ni. Cyfle hanesyddol i ddod at ein gilydd a mynnu bod Llywodraeth nesaf Cymru yn gweithredu gyda gweledigaeth a gwireddu ewyllys y Cymry i weld ein hiaith yn ffynnu. Cyfle i bwyso a chyfle i ddathlu ein hymrwymiad i'r Gymraeg fel rhan greiddiol ac anhepgor o gymunedau’r Gymru fodern.

Ar drothwy etholiadau'r Cynulliad, un o alwadau'r rali fydd addysg Gymraeg i bawb.

gweld

Wylfashima: Taith Sel Jones i Siapan

“yr ydym wedi bradychu ein cyn-dadau, ac wedi bradychu plant ein plant”

Gwnaed y datganiad uchod gan un o’r 160,000 o ffoaduriaid damwain Niwclear Fukushima yn Japan yn 2011 wnes i gyfarfod yn ddiweddar. Roedd hi wedi dianc o Tomioka, ac ni all ddychwelyd i’w chartref byth, oherwydd lefel yr ymbelydredd yn y dref.

gweld

Stori Joseff - Gwersi Cymraeg yn y Brifddinas

Joseff Oscar Gnagbo dw i. Dw i’n dod o Arfordir Ivori yn wreiddiol.Newyddiadurwr yw fy nghefndir. Dw i’n bedwar deg pump oed ac mae dau o blant gyda fi. Des i i'r DU i wneud cais am loches a ches i fy symud o Croydon i... darllen mwy...

Ail Lawnsiad Cell Celf ym Methesda

Yn mis Tachwedd fe ail lansiwyd Cell Celf ym Methesda. Gofod i ni ddod at ein gilydd, sgwrsio am syniadau dros baned a chacen, rhoi’r byd yn ei le wrth greu celf chwyldroadol wrth gwrs! Rydym yn creu celf er plesio ein hunain, yn... darllen mwy...

Miliwn o Siaradwyr Cymraeg – Dyma'r Cyfle

Gyda Llywodraeth newydd wrth y llyw ym mae Caerdydd, mae cyfle i garedigion y Gymraeg ymgyrchu o'r newydd er mwyn sicrhau gweithredu er lles yr iaith. Cyn yr etholiad, cytunodd aelodau o bob plaid sydd yn y Cynulliad newydd (ac eithrio... darllen mwy...

Ni allwn aros dros 800 mlynedd

Ar Ddydd Sadwrn Chwefror 13eg, bydd cyfle mwya’r ddegawd i ni ddangos bod yr iaith Gymraeg yn bwysig i ni. Cyfle hanesyddol i ddod at ein gilydd a mynnu bod Llywodraeth nesaf Cymru yn gweithredu gyda gweledigaeth a gwireddu ewyllys y... darllen mwy...

Wylfashima: Taith Sel Jones i Siapan

“yr ydym wedi bradychu ein cyn-dadau, ac wedi bradychu plant ein plant” Gwnaed y datganiad uchod gan un o’r 160,000 o ffoaduriaid damwain Niwclear Fukushima yn Japan yn 2011 wnes i gyfarfod yn ddiweddar. Roedd hi wedi... darllen mwy...