Crys-T 'Cofiwch Epynt' (oedolyn)

£12.50
Crysau Epynt
Cynllun y crys Cofiwch Epynt

Crys-T newydd sbon ar gotwm 100% organig (o dan faner logo safon Fairwear Foundation).

Mae'n 80 mlynedd ers chwalu cymuned Epynt, ac mae Cymdeithas y Cymod, CND Cymru a Chymdeithas yr Iaith wedi dod ynghyd i gynhyrchu'r crys-T hwn i nodi'r achlysur.

Nid yw'r crysau yn barod eto ond gan fod llawer wedi bod yn gofyn amdanynt yn barod, rydym wedi penderfynu cymryd blaen-archebion. Byddwn yn anfon y crysau allan cyn gynted ag y byddant yn barod (mewn rhyw bythefnos gobeithio)!

Gallwch ddewis rhwng cynllun gwyn ar grys coch neu gynllun coch ar grys gwyn.

Mae'r llun yn rhoi syniad i chi o sut bydd y crys gwyn yn edrych (pwysleisir nad dyma'r crys go iawn).

Wrth archebu, nodwch lliw y crys yn y bocs lliw isod.

Pris: £12.50

Dewiswch y maint priodol