Penwythnos Amgen ar gyfer Dysgwyr - Bethesda

£70.00
Dyddiad: 
Gwener, Med 7th am 6:00 pm
Penwythnos Dysgwyr Bethesda
07/09/2018 - 09/09/2018
 
Croeso i bawb - addas ar gyfer dysgwyr lefel canolradd ac uwch (gallu cynnal sgwrs)
 
Cyfle i aros mewn byncws cymunedol mewn pentref enwog Cymraeg ei iaith, ymarfer eich Cymraeg, cael hwyl, a dysgu am hanes radical yr ardal.
 

Croeso i chi gysylltu â ni am sgwrs neu fwy o wybodaeth: Heledd ar gogledd@cymdeithas.cymru / 01286 662905 neu  Robin ar post@cymdeithas.cymru / 01970 624501, neu ymunwch â'r digwyddiad facebook yma: https://www.facebook.com/events/1007638519407487/

Penwythnos gyfan yn cynnwys llety a brecwast am ddim ond £70

Pris: £70.00