Penwythnos Dysgwyr Y Fenni 2019

£80.00
Dyddiad: 
Gwener, Mehefin 28th am 6:30 pm

Gwener 28 - Sul 30 Mehefin 2019

Dewch yn ôl i ardal Eisteddfod Genedlaethol 2016 i ddilyn cwrs Cymraeg amgen!
 
Bydd y Penwythnos i Ddysgwyr yn y Fenni yn gyfle i ymarfer eich Cymraeg, darganfod hanes a diwylliant yr ardal,  ac i ddysgu mwy am Gymdeithas yr Iaith
 
Cost y penwythnos ydy £80, sy'n cynnwys nifer o weithgareddau a llety am y penwythnos. Byddwn yn darparu brecwast a byrbrydau yn y ganolfan a bydd disgwyl i'r dysgwyr dalu am fwyd pan fyddwn yn bwyta allan.

Ar gyfer lefalau Canolradd+ a SSiW Level 2

Aros yn rhywle arall? Mae gostyngiad ar gael i bobl na fydd yn aros yn y ganolfan. Cysylltwch am fwy o wybodaeth

Bydd amserlen y penwythnos yn cynnwys:

  • Taith gerdded 
  • Cyfle i ddysgu am waith Cymdeithas yr Iaith
  • Sesiwn ar gerddoriaeth Gymraeg gyda Pat Morgan
  • Taith hanesyddol o gwmpas Y Fenni 
  • Cerddoriaeth fyw
  • a llawer mwy................

Am fwy o wybodaeth, peidiwch ag oedi i gysylltu â Christopher Griffiths ar: 02920486469 neu de@cymdeithas.cymru

Mae'r cwrs am ddim i geiswyr lloches a ffoaduriaid.

Pris: £80.00