Cyfarfod Cyffredinol 2019 - Aberystwyth

12/10/2019 - 10:30

Cyfarfod Cyffredinol 2019

10:30yb, dydd Sadwrn, 12fed Hydref 2019

Canolfan y Morlan, Aberystwyth

Gallwch enwebu eich hunan, neu rywun rydych yn ei adnabod, i wirfoddoli a rheoli gwaith y Gymdeithas. Mae modd gwneud hynny ar ein gwefan:

http://cymdeithas.cymru/enwebu

Bydd rhaid i'r rhai sy'n cael eu henwebu fod yn bresennol yn y Cyfarfod Cyffredinol

Cynhelir y pleidleisio yn y Cyfarfod Cyffredinol ei hun; bydd angen gwneud cais arbennig ar gyfer pleidlais post gan nodi'r rheswm pam na allwch fod yn bresennol i fwrw pleidlais yn bersonol.

Dylai pob enwebiad a chynnig gyrraedd swyddfa Aberystwyth erbyn canol dydd ar ddydd Gwener, 13 Medi.