Cyfarfod Cyffredinol 2019 - Aberystwyth

12/10/2019 - 10:00

Cyfarfod Cyffredinol 2019

10:00yb, dydd Sadwrn, 12fed Hydref 2019

Canolfan y Morlan, Aberystwyth

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn ein Cyfarfod Cyffredinol eleni. Rydym yn trefnu cludiant o Gaerdydd, Caerfyrddin a Chaernarfon – am fanylion pellach e-bostiwch: post@cymdeithas.cymru neu ffoniwch 01970 624501.

#cyfcyff

Amserlen y Dydd

10.00    Cofrestru a phaned

10.30    Esbonio’r Cyfarfod Cyffredinol

10.35    Cyflwyniadau ymgeiswyr Senedd a Chyngor (agor y cyfnod pleidleisio)

11.00    Cynigion a gwelliannau (i'w gweld yma: http://cymdeithas.cymru/cynigion2019)

12.30    Adroddiadau grwpiau ymgyrchu, rhanbarthau, a’r adroddiadau ariannol

1.00    Cinio a phaned (cau’r cyfnod pleidleisio am 1.15)

Heb Dai, Heb Ddyfodol

2.00    Cyhoeddi canlyniadau'r etholiad

2.10    Araith y Cadeirydd newydd

2.20    Cyflwyniad byr gan y cyfranwyr:

  • Heddyr Gregory (Shelter Cymru)

  • Cynghorydd Loveday Jenkin (Meybon Kernow)

  • Sel Jones (Cymdeithas)

  • Màrtainn Mac a'Bhàillidh (Misneachd)

2.45    Trafodaeth

3.30    Cloi a gorffen

2pm, dydd Sadwrn, 12fed Hydref

Canolfan Morlan, Aberystwyth

Cynghorydd Loveday Jenkin (Meybon Kernow), Sel Jones (Cymdeithas), Heddyr Gregory (Shelter Cymru) a Màrtainn Mac a'Bhàillidh (Misneachd)

Mae mwy a mwy o bobl yn wynebu anhawsterau gwneud cartref ac aros yn eu hardal leol. Yn ei dro, mae hynny’n tanseilio bywyd cymunedol, ein trefi a phentrefi a’r Gymraeg. Mae angen cyfundrefn eiddo arnon ni sy’n sicrhau bod prisiau tai yn adlewyrchu’r hyn mae pobl leol yn gallu fforddio.  Beth allwn ni ddysgu o wledydd eraill am sut i ymdrin â’r broblem? Dewch i ddatgan yn glir ‘Nid yw Cymru ar Werth!’ 

cymdeithas.cymru

#cyfcyff